Kundcase Wallenstam

  Ju fler parkeringsplatser desto större klimatpåverkan

  Fastighetsbolaget Wallenstam håller brandtal för kommunerna om vikten av låga parkeringstal. De vill hellre lägga pengar på mobilitetstjänster än på parkeringsplatser. Det gör de också, så mycket de kan. Bäst går det i nyproducerade fastigheter och i områden med både bostäder och kommersiella lokaler. I befintliga bostadsområden är det svårare att skapa mobilitetstjänster som fungerar. Här behöver de kommunernas hjälp.

  Älta centrum, Wallenstam

  Älta centrum, här ersätter Wallenstam parkeringsplatser med nya bostäder och får därmed en tätare bebyggelse, vilket skapar större möjligheter för att mobilitetstjänster ska fungera.

  Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala. De arbetar aktivt med mobilitetsfrågor både i nybyggnadsområden och i befintliga fastighetsbestånd. I nybyggnadsområden kan de vara ganska offensiva. Den stora utmaningen är att skapa smarta mobilitetslösningar i befintliga områden. För att hyresgästerna ska välja mobilitetstjänster framför egen bil, måste de vara mer ekonomiskt hållbara och mer bekväma än den egna bilen. Det kräver ett tätbebyggt område med god kollektivtrafik.

  – Det kan vara svårare att få till i redan bebyggda områden, men vi jobbar på det. Vi arbetar med ett stort projekt i Älta, i Nacka kommun, nu. Där ersätter vi parkeringsplatser med nya bostäder och får därmed en tätare bebyggelse vilket skapar större möjligheter för att mobilitetstjänster ska fungera, berättar Ida Niklasson, Avdelningschef projektutveckling och hållbarhetsansvarig region Stockholm/Uppsala på Wallenstam.

  – I stora delar av vårt befintliga bestånd har vi dessvärre många lediga parkeringsplatser och där är det förstås väldigt mycket svårare att affärsmässigt kunna motivera att investera i mobilitetstjänster.

  Ida Niklasson, WallenstamKallebäck terasser, Wallenstam
  Ida Niklasson, Avdelningschef projektutveckling och hållbarhetsansvarig region Stockholm/Uppsala på Wallenstam.

  Lådcyklar i en av Wallenstams fastigheter

  Sällan kritik

  Generellt sett är hyresgästerna positiva till mobilitetslösningar och när man flyttar till ett nytt område förhåller man sig ofta till det utbud av parkeringsplatser som finns där. Kommersiella hyresgäster, exempelvis kontor, kan vara mer tveksamma De vill kunna förse sina anställda och besökare med parkeringsplatser.

  – När man i ett planeringsskede för ny byggnation samråder med de boende i området så finns det ofta en oro för att ytterligare bostäder i kombination med färre parkeringsplatser ska ”skapa kaos”. Men det är här jag tror att vi som stadsutvecklare tillsammans med kommunen måste våga möta denna oro med att erbjuda anständiga alternativ i form av mobilitetstjänster. När projektet väl är färdigbyggt brukar parkeringssituationen ofta lösa sig. Andemeningen är ju att göra det lite mer obekvämt att ha egen bil och då måste man nog våga ta lite kritik inledningsvis, menar Ida.

  Umami park, Wallenstam

  Umami park, här är Wallenstam på gång med att införa abonnemangsparkering, det vill säga rätt att stå i något av garagen men ingen egen parkeringsplats. 

  Tagit fram mobilitetsplan

  Wallenstam arbetar nu med att ta fram processer för att driva mobilitetsfrågor framför allt kopplat till nyproduktion. Tillsammans med Trivector Traffic har de tagit fram en mobilitetsplan för Wallenstams fastigheter i Stockholm och Uppsala. Den handlar om vad Wallenstam vill kunna erbjuda i sina hus. Nästa steg är att knyta till sig partners som de kan genomföra detta tillsammans med. Tanken är att erbjuda liknande mobilitetstjänster i alla Wallenstams fastigheter.

  – Det är inte lätt. Varje kommun har sina regler och sina rabatter som beror på vilka mobilitetstjänster vi erbjuder. Möjligheterna att resa hållbart är också olika bra i olika kommuner och stadsdelar. Vi ser till exempel att det är svårare i Göteborg än i Stockholm och Uppsala.

  – Det är förstås viktigt att se att olika områden har olika förutsättningar, framför allt kopplat till närhet till kollektivtrafik. Vi kan inte jobba på samma sätt överallt. Vårt mål med mobilitetsplanen är att systematisera utbudet av tjänster.

  Följer Parisavtalet

  Wallenstam strävar mot hållbarhetsmål som är kopplade till Science Based Targets. Målet är att ha noll klimatutsläpp till 2045 i enlighet med Parisavtalet. Ett led i detta är att de sedan 2013 är självförsörjande på egenproducerad el från vindkraft och aktivt jobbar med att i både befintligt bestånd och nyproduktion implementera solcellsanläggningar och värmeförsörjning kopplad till geoenergi. Wallenstam är också med i flera hållbarhetsnätverk.

  – Vi tror att hållbarhet är en affärsmässig förutsättning i framtiden. Som stadsbyggare har vi inte bara ett ansvar för att vår egen verksamhet blir klimatneutral till 2045 i enlighet med Parisavtalet, utan vi har stora påverkansmöjligheter även i andra sektorer, som att påverka våra hyresgästers möjlighet till en hållbar livsstil. Här kommer mobilitet in som en viktig pusselbit, menar Ida.

  Parkeringsfrågan är en viktig del i klimatarbetet eftersom byggandet av parkeringsplatser, särskilt parkeringsplatser under jord, leder till stora utsläpp.

  – Varje byggd bil, varje körd mil och varje byggd parkeringsplats leder till klimatbelastning. Vi måste arbeta med alla delar, menar Ida.

  ”Varje byggd bil, varje körd mil och varje byggd parkeringsplats leder till klimatbelastning. Vi måste arbeta med alla delar. ”

  Samnyttja för klimatet

  Störst möjligheter att införa mobilitetstjänster är i områden med både bostäder och kommersiella fastigheter. Där finns det möjlighet att samutnyttja både parkeringsplatser och mobilitetslösningar eftersom boende och verksamheter använder dem vid olika tider på dygnet. I Umami Park (Sundbybergs kommun) och Älta är Wallenstam därför på gång med att införa abonnemangsparkering, det vill säga rätt att stå i något av garagen men ingen egen parkeringsplats. Den bästa platsen reserveras för bilpoolsbilen, medan den egna bilen får står lite längre bort. I Älta finns dessutom en befintlig infartsparkering som Wallenstam vill utveckla med en mobilitetshub för att kunna skapa ett samutnyttjande mellan infartsparkering och boendeparkering.

  – Vi behöver hitta möjligheter att samutnyttja funktioner för att minska klimatbelastningen. Många kommuner tror att vi pratar om detta för att vi vill spara pengar, men att skapa mobilitetslösningar är också kostsamt. Rent ekonomiskt ser vi att det går på ett ut. Det handlar om vad vi vill lägga pengarna på, underjordiska garage eller att främja hållbart resande, säger Ida.

  Önskar modigare kommuner

  Wallenstams arbete kring mobilitet hänger till stor del på hur många parkeringsplatser kommunen tvingar dem att bygga. De menar att kommunerna måste våga låta fastighetsaktörerna bygga färre parkeringsplatser till förmån för mobilitetslösningar. De måste också avgiftsbelägga kantstensparkering, annars flyttar bilarna bara till en annan gata.

  – Vi försöker övertyga kommunerna om att de ska ange parkeringstal noll i områden med god kollektivtrafik. Då har vi möjlighet att bygga mobilitetstjänster som också flyger. Tvingas vi bygga många parkeringsplatser, måste vi rabattera parkeringsplatserna till slutkund med följden att en hyresgäst utan bil ekonomiskt subventionerar grannens parkeringsplats.

  – Med ett överskott av parkeringsplatser blir det också lättare för de boende att välja bilen och då får vi ingen ekonomi i mobilitetstjänsterna, berättar Ida.

  På en del platser finns det gröna parkeringstal med lägre krav på parkeringsyta, men Wallenstam menar att de är för defensiva.

  – Ska vi nå klimatneutralitet till 2045, så måste vi bygga bort otroligt många parkeringsplatser och hitta andra sätt att transportera oss. Fastighetsägarna kan inte klara detta själva. Vi behöver stöd från kommunerna.

  Publicerad i mars 2023

   

  Mer information

  Inspirerad av Wallenstams driv? Läs gärna mer om

  Vill du veta mer om hur vi arbetar med stadsutveckling och om vårt samarbete med Wallenstam, kontakta Malin Gibrand, 010-456 56 72.