Digitalisering och nya mobilitetstjänster

29 april 2021
Hållbara transporter

Digitaliseringen av transportsystemet är märkbar sedan några år tillbaka. Det handlar bland annat om nya mobilitetstjänster såsom Uber, MaaS och elsparkcyklar, som alla bygger på digitala plattformar och delning.

kvinna, mobiltelefon, buss

De privata aktörerna är snabba med att etablera nya tjänster. Det har också blivit tydligt att kommuner behöver vara med och bestämma spelreglerna – stimulera innovation för att tillvarata möjligheterna med hållbara tjänster, men också reglera det som inte fungerar bra.

På den här workshopen diskuteras dessa viktiga frågor utifrån ett ramverk för hur kommuner och regioner kan inleda eller komma vidare i sitt arbete med digitaliseringen av transportsystemet. Till exempel i form av en delstrategi till den övergripande kommunala trafikstrategin.

Workshopledare: Axel Persson

Som introduktion till workshopen – ta gärna del av inspelningen av webbinariet ”Ta trafikstrategin till nästa nivå” som sändes den 13 april.

Tips på andra workshops

27 apr kl.10-12: Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera godstrafik, handel och nya köpvanor

gods, godstrafik, stad, transporter, cykel, lastcykel, gångtrafikanter, människor, hus

5 maj kl.10-12: Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera regionala trafikstrategier och mellankommunalt samarbete

pusselbitar, händer, hand, pusselbit

6 maj kl 10-12: Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera ett jämlikt och jämställt transportsystem

Jämställdhet i transportsektorn

Praktisk information

  • Pris: 695 kr exklusive moms per workshop
  • Anmäl dig till alla fyra workshops och betala för tre
  • Anmäl även dina kollegor till samma workshop så går ni fyra personer, men betalar för tre
  • Länk skickas ut dagen innan workshopen

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om workshopen!

Varmt välkommen!