Trafikstrategins roll för ett jämlikt och jämställt transportsystem

6 maj 2021
Hållbara transporter

Det borde vara en självklarhet att beakta olika gruppers förutsättningar och värderingar, men så är det inte alltid i transportsektorn. Hur skulle er trafikstrategi se ut om den på allvar tog utgångspunkt i en målsättning om ett jämlikt och jämställt transportsystem? Välkommen på digital workshop som belyser jämlikhet och jämställdhet på strategisk nivå i trafikplaneringen.

Jämställdhet i transportsektorn

Jämställdhet och jämlikhet handlar om alla människors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, socioekonomi, etnicitet och så vidare. Jämställdhet och jämlikhet är dock inte bara viktiga mål i sig, utan också medel för hållbarhet i vidare mening. Vi vet att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser olika och har också till viss del olika värderingar för vad de tycker är viktigt i utformningen av transportsystemet. Detta är perspektiv som är viktiga att fånga och hantera redan på en strategisk nivå i trafikplaneringen.

Välkommen att anmäla dig till en digital workshop där det diskuteras och ges exempel på hur en kommunal trafikstrategi framgångsrikt kan inkludera ett jämlikt och jämställt transportsystem.

Workshopledare: Hanna Wennberg

Som introduktion till workshopen – ta gärna del av inspelningen av webbinariet ”Ta trafikstrategin till nästa nivå” som sändes den 13 april.

Tips på andra workshops

27 apr kl.10-12: Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera godstrafik, handel och nya köpvanor

29 apr kl.10-12: Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera digitalisering och nya mobilitetstjänster

kvinna, mobiltelefon, buss

5 maj kl.10-12: Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera regionala trafikstrategier och mellankommunalt samarbete

pusselbitar, händer, hand, pusselbit

Praktisk information

  • Pris: 695 kr exklusive moms per workshop
  • Anmäl dig till alla fyra workshops och betala för tre
  • Anmäl även dina kollegor till samma workshop så går ni fyra personer, men betalar för tre
  • Länk skickas ut dagen innan workshopen

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om workshopen!

Varmt välkommen!