Godstrafik, handel och nya köpvanor i stadens trafikstrategi

27 april 2021
Hållbara transporter

Godstrafik och handel är under stor förändring. Det drivs både av nya beteenden och köpvanor, men också av ny teknik och nya aktörer som vill ordna logistiken på andra sätt än de traditionella. Distribution av e-handel är bara ett exempel. Allt detta påverkar kommuner och städer. Det finns både hot och möjligheter och ett ökande behov av att inkludera planering för effektiva godstransporter i stadens trafikstrategi.

gods, godstrafik, stad, transporter, cykel, lastcykel, gångtrafikanter, människor, hus

Behovet av att förstå den nya spelplanen är stort, vilket kan vara första steget för att formulera en kommunal godstrafikstrategi som proaktivt kan vara med och påverka utvecklingen i önskvärd riktning.

Välkommen till en digital workshop där vi diskuterar dessa viktiga frågor utifrån ett ramverk för hur kommuner kan arbeta med godstransporter internt och i samverkan med andra, och vad som krävs för att komma dit.

Workshopledare: Pernilla Hyllenius Mattisson och Hannes Englesson

Som introduktion till workshopen – ta gärna del av inspelningen av webbinariet ”Ta trafikstrategin till nästa nivå” som sändes den 13 april.

Tips på andra workshops 

29 apr kl.10-12: Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera digitalisering och nya mobilitetstjänster

kvinna, mobiltelefon, buss

5 maj kl.10-12:  Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera regionala trafikstrategier och mellankommunalt samarbete

pusselbitar, händer, hand, pusselbit

6 maj kl.10-12:  Om hur en kommunal trafikstrategi kan inkludera ett jämlikt och jämställt transportsystem

Jämställdhet i transportsektorn

Praktisk information

  • Pris: 695 kr exklusive moms per workshop
  • Anmäl dig till alla fyra workshops och betala för tre
  • Anmäl även dina kollegor till samma workshop så går ni fyra personer, men betalar för tre
  • Länk skickas ut dagen innan workshopen

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om workshopen!

Varmt välkommen!