Mobility Management

  Mobility management påverkar resan innan den har börjat

  Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

  Mobility management handlar om att påverka resenärers beteende innan resan har börjat.

  För att fortsätta driva på arbetet för en omställning av transporterna räcker inte infrastruktur, utan den måste kompletteras med åtgärder som påverkar resebeteende och val av färdsätt. Mobility management, MM, är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, reserådgivning och parkeringsstyrning. Det handlar om att få ut större effekt av ny och befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd mobility management kan ibland helt eliminera behovet av ny infrastruktur.

  Ingrediens i planering för ett hållbart samhälle

  Mobility management kan ingå i en mängd olika uppdrag och områden:

  • När du tar fram en MaTs /trafikstrategi
  • När du planerar för nyexploatering eller ombyggnad av befintliga fastigheter
  • När du genomför en resvane- eller attitydundersökning som underlag till MM-åtgärder.
  • I gröna resplaner / mobilitetsplaner för företag i din kommun
  • I åtgärdsvalsstudier.

  Vi hjälper gärna till som stöd i ert arbete inklusive processutvärderingar av ditt arbete och effektutvärderingar av projekt med hjälp av SUMO.

  Vi kan mobility management

  På Trivector har vi arbetat med mobility management i över 15 år. Vi var med och utvecklade konceptet i Europa och Sverige, bland annat genom EU-projekten MAX och SEEMORE. Erfarenheten använder vi nu till att hjälpa kommuner och regioner att lägga upp, och förbättra sitt MM-arbete genom processtöd, handlingsplaner, kommunikationsstrategier, etc.

  Läs mer

  Se film

  Nätverk för kommuner som arbetar med mobility management

  Sedan 2012 har Trivector koordinerat nätverket Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen – MMMiS kallat.

  Nätverket, som startade som ett program inom Energimyndighetens Uthållig kommun, har sedan starten haft som syfte att utveckla hur mobility management används inom stadsplanering. Det har blivit en mötesplats och plattform där deltagande kommuner kan utbyta erfarenheter, diskutera frågeställningar och utmaningar och samla argument för att fortsätta sitt arbete.

  Konkret har nätverket, förutom ökad förståelse, bidragit till att förnya kommunernas parkeringsriktlinjer genom införandet av flexibla parkeringsnormer och lett till ökat samarbete mellan trafik- och planavdelningar. Samarbetet har drivit på ett paradigmskifte i Sverige inom stadsplanering där mobility management och hållbart resande har tagit en större roll än tidigare.

  MMMiS-deltagarna träffas tre gånger per år för nätverksträffar med inbjudna föreläsare och diskussioner kring ett specifikt tema, bl.a. bilpool, flexibla parkeringstal, utvärdering av planer. Däremellan sköts kontakten via webbdiskussioner och webbinarier. Studiebesök har också genomförts.

  I nätverket deltar 15 kommuner från Lund i söder till Umeå i norr.

  Lärdomar från de första tre åren finns samlade i slutrapporten och i skriften Möjligheter med Mobility Management.
  Vill du veta mer om MMMiS, kontakta: Caroline Mattsson, Rasmus SundbergBjörn Wendle.

  Nytt MMMiS-nätverk

  2019 drog ett nytt MMMiS-nätverk igång. Vill du och din kommun vara med? Anmäl i så fall ditt intresse snarast till Erika Johansson.

  Kontakta oss

  Caroline Mattsson

  Affärsområdesansvarig Robusta/Resilienta system

  caroline.mattsson@trivector.se

  010-456 56 43

  Caroline Ljungberg Toulson

  Caroline Ljungberg Toulson

  Fokusområdesansvarig Mobility Management

  caroline.ljungberg-toulson@trivector.se

  010-456 56 19

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Fokusområdesansvarig verksamheters transporter, säljansvarig

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07

  Ladda ner vårt white paper om Mobility management. Författare: Caroline Ljungberg Toulson, Caroline Mattsson.

  Mobility management (MM) har gått från att vara en entusiastdriven verksamhet till ett viktigt verktyg i det vardagliga arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem. Med de senaste årens teknikutveckling och utveckling inom beteendeekonomi finns potential till ytterligare utveckling i MM-arbetet. Men hur ser framtidens MM ut?