Mobility Management

  Mobility management skapar acceptans och vilja till förändring

  Mobility management främjar hållbara transporter genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Det behövs! Ny teknik och effektiviseringar räcker inte i omställningsarbetet. För att nå klimatmålen måste även biltrafiken minska. Det kan vi göra genom att ändra hur vi reser.

  Kanske har du svårt att hitta rätt lösningar för att uppmuntra flera att gå, cykla eller resa kollektivt? Eller tycker att det är en utmaning att motivera varför mjuka åtgärder krävs för att komma vidare i omställningsarbetet? Vi hjälper gärna till!

  Skapa acceptans för förändring

  Våra samhällen står inför stora utmaningar och är beroende av både ny teknik, innovativa lösningar och effektiviseringar av olika slag. Det stora omställningsarbetet kräver dock mer än så och för att minska utsläppen från resor och transporter så behöver vi även arbeta med det mänskliga perspektivet och förändra våra resmönster och beteenden. Vi behöver arbeta med mobility management (MM)

  Förändring väcker ofta känslor och motstånd. Många gånger finns en oro för att förändringar ska väcka missnöje bland invånare och väljare. Parkeringsfrågan anses som politiskt känslig samtidigt som parkering är ett av kommunernas viktigaste styrmedel. Genom mobility management kan du skapa acceptans för förändring. Du kan få initialt missnöje att vändas till uppskattning eller kanske undvika det helt.

  Våra konsulttjänster inom mobility management (MM)

  Vi kan hjälpa dig med att:

  • Skräddarsy förslag på MM-åtgärder för specifika projekt
  • Göra processutvärdering av din organisations arbete med MM, ex, en MaxQ-utvärdering (system för kvalitetssäkring av organisationens arbete med MM)
  • Utvärdera effekterna av projekt med hjälp av SUMO (verktyg för att planera och utvärdera MM- och hållbart resande-projekt)
  • Ta fram MM-plan för kommunen/regionen
  • Segmentera och målgruppsanpassa MM-åtgärder
  • Ta fram Gröna resplaner (en handlingsplan för mer hållbara och effektiva tjänsteresor och pendlingsresor) för verksamheter och organisationer

  Vad du vinner på att ta hjälp av oss

  Att arbeta med mobility management och nudging har flera fördelar, inte minst stärker de och optimerar nyttan av andra ”hårda” åtgärder och ger allra störst effekt i kombination med dessa. Ett effektivt mobility management-arbete ger nyttor för samhället, individen och verksamheter. Dessa åtgärder kräver inte heller stora finansiella investeringar och kännetecknas av en bra kostnads/nyttokvot. Att arbeta med mobility management bidrar till mer hållbara samhällen och ett ökat fokus på det viktiga omställningsarbetet.

  Trivector Traffic var med och införde mobility management som koncept i Sverige i slutet av 90-talet och har kontinuerligt byggt på med kunskap från egen och andras forskning. Vi kan därför guida dig i arbetet med beteendeförändring och nudging i transportsektorn.

  Kurstips

  Vi ger regelbundet kursen: Beteendeförändring med Mobility Management och nudging.

  Nätverk för kommuner

  Sedan 2012 har Trivector koordinerat nätverket Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen – MMMiS.

  Nätverket startade som ett program inom Energimyndighetens Uthållig kommun och har sedan starten haft som syfte att utveckla hur mobility management används inom stadsplanering. Det har blivit en mötesplats och plattform där deltagande kommuner kan utbyta erfarenheter, diskutera frågeställningar och utmaningar och samla argument för att fortsätta sitt arbete.

  Konkret har nätverket, förutom ökad förståelse, bidragit till att förnya kommunernas parkeringsriktlinjer genom införandet av flexibla parkeringsnormer och lett till ökat samarbete mellan trafik- och planavdelningar. Samarbetet har drivit på ett paradigmskifte i Sverige inom stadsplanering där mobility management och hållbart resande har tagit en större roll än tidigare.

  Lärdomar från de första tre åren finns samlade i slutrapporten och i skriften Möjligheter med Mobility Management.

  Nytt MMMiS-nätverk

  Vill även du och din kommun vara med i ett MMMIS-nätverk? Anmäl i så fall ditt intresse till Erika Johansson.

  Aktuellt

  Skylt med bokstäverna LULEÅ framför isen en vacker vinterkväll med skymning. Grön omställning i norra Sverige

  Hållbara transporter bidrar till grön omställning i norra Sverige

  Grön omställning med eller utan hållbara transporter. Det var temat för ett lunchseminarium på Luleå Science Park torsdagen 2 februari. På det välbesökta seminariet gavs en rad exempel på små och större åtgärde...

  2023-02-06
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Mobility Management
  Regional kollektivtrafik

  Kontakta oss

  Caroline Ljungberg Toulson

  Caroline Ljungberg Toulson

  Fokusområdesansvarig Mobility Management

  caroline.ljungberg-toulson@trivector.se

  010-456 56 19

  Ladda ner vårt white paper om Mobility management. Författare: Caroline Ljungberg Toulson, Caroline Mattsson.

  Mobility management (MM) har gått från att vara en entusiastdriven verksamhet till ett viktigt verktyg i det vardagliga arbetet med att skapa ett hållbart transportsystem. Med de senaste årens teknikutveckling och utveckling inom beteendeekonomi finns potential till ytterligare utveckling i MM-arbetet. Men hur ser framtidens MM ut?