Fastighetsutveckling

  Hållbar fastighetsutveckling för framtidens mobilitet

  I takt med att vi går mot ett mer resurseffektivt samhälle, så kommer även våra resor och transporter förändras. Detta leder till nya krav, utmaningar och möjligheter som fastighetsbranschen behöver förhålla sig till. Förändringarna kommer påverka såväl stadsutveckling, centrumutveckling, fastighetsförvaltning som bostadsbyggande. Vi på Trivector Traffic kan hjälpa dig hitta din väg i det nya landskapet genom att utveckla nya strategier och affärsmöjligheter samt göra lämpliga anpassningar av fastighetsinnehållet.

  En grupp människor på väg hem från jobbet i en modern stadsmiljö. - fastighetsutveckling

  Omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle påverkar fastighetens traditionella roll. De fysiska bebyggda miljöerna behöver därför anpassas för att skapa förutsättningar som passar till stadens framtida mobilitet.

  Våra konsulttjänster inom fastighetsutveckling

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Skapa förståelse för de krav framtidens mobilitet ställer och hjälpa dig att utforma lämpliga mobilitetslösningar från strategisk nivå till mer detaljerad utformning. Detta kan exempelvis gälla:
   • Mobilitetstjänster
   • Bilparkering inklusive laddinfrastruktur
   • Cykelparkering
   • Tillgänglighetsanpassning
   • Gods och logistik
  • Ekonomi kopplat till mobilitet vid fastighetsutveckling- och förvaltning
  • Projekt- och/eller processleda stadsutvecklingsprojekt eller bidra på andra sätt med resurser och kunskap
  • Utredningar och kunskap kopplat till centrumutveckling, handel och 3:e platsen.

  Vad du vinner på att ta hjälp av oss

  Ett nytt sätt att förflytta sig påverkar hur våra fastigheter används rent praktiskt. Vi kan hjälpa dig att välja lämpliga åtgärder för att möta dessa förändringar och samtidigt göra fastigheten ännu mer attraktiv och värdefull än den är idag. Genom att sänka utsläppen från resor och transporter till fastigheter kan du som fastighetsägare ansluta dig till olika hållbarhetscertifieringar. Kanske finns här till och med nya affärsmöjligheter för dig?

  Kurs för dig som är intresserad av fastighetsutveckling

  Attraktiv och funktionell cykelparkering i fastigheter

  Aktuellt

  Från otrygga p-garage till levande mobilitetshus

  I många svenska bostadsområden är infrastrukturen planerad med bilen som huvudfokus, vilket resulterar i överdimensionerade trafikytor och parkeringsanläggningar. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, Nyré...

  2024-04-12
  Samskapad stadsutveckling
  Fastighetsutveckling
  Parkering

  IRIS – EU-projektet där EC2B gick från idé till verklighet

  När det EU-finansierade projektet IRIS Smart Cities startade för mer än fem år sedan existerade mobilitetstjänsten EC2B bara på pappret. Nu avslutas IRIS-projektet, men EC2B har gått från idé till bolag och tjä...

  2023-06-19
  Samskapad stadsutveckling
  Fastighetsutveckling

  Mer information

  Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

   

  Michael de Lange

  Fokusområdesansvarig fastighetsutveckling

  michael.delange@trivector.se

  010-456 56 74

  Rasmus Sundberg

  Affärsområdesansvarig samskapad stadsutveckling

  rasmus.sundberg@trivector.se

  010-456 56 45