Digital transformation

  Stöd i din digitala transformation mot ett mer hållbart transportsystem

  Digital transformation inom transportsystemet kan stödja hållbarhet, effektivitet och trafiksäkerhet. Det kan ske genom att t ex optimera transporter, minska utsläpp och identifiera trafiksäkerhetsproblem. Vi erbjuder tjänster för att hjälpa dig förstå och dra nytta av dessa teknologier, data och processer i din resa mot ett mer digitalt, hållbart och användarvänligt transportsystem.

  digitalt sammankopplad stad - ett exempel på digital transformation

  Digital transformation är en förändring av verksamhet och processer i organisationer, där digitala teknologier används för att förbättra verksamheten på något sätt. Det kan inkludera att:

  • omvandla traditionella processer, metoder och arbetsflöden till digitala lösningar som är mer effektiva, agila och automatiserade
  • förbättra användarupplevelsen genom att erbjuda nya digitala tjänster och funktioner som möter de ökande behoven hos användaren på den digitala eran.

  Den digitala transformationen av transportsystemet skapar många vinster. Den kan stödja ökad hållbarhet, effektivitet och trafiksäkerhet för enskilda färdmedel eller för systemet som helhet. Ofta handlar det om att optimera rutten för transporter, minska koldioxidutsläpp och automatiskt identifiera trafiksäkerhetsproblem.

  Vi ger dig stöd i den digitala transformationen

  Ta hjälp av oss på din digitala resa. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Analysera och hantera data, samt identifiera nya sätt att samla och bearbeta data, för att öka effektiviteten och stödja övergång till ett mer hållbart transportsystem.
  • Utvärdera dina befintliga system och processer för att identifiera områden där digitalisering kan bidra till att din organisation når sina uppsatta mål.
  • Ge rådgivning och vägledning om nya teknologier.
  • Stödja dig i att identifiera och skriva finansieringsansökningar för att införa nya teknologier och processer.
  • Utveckla strategier för att integrera nya teknologier och processer som främjar hållbarhet och användbarhet i transportsystemet, samtidigt som användarnas behov och preferenser beaktas.
  • Stödja dig i utformningen av användarcentrerade lösningar, t ex introduktion av nya fordon eller transportlösningar.

  Aktuellt

  Kontakta oss

  Anna Clark

  Anna Clark

  Affärsområdesansvarig värdeskapande digitalisering

  anna.clark@trivector.se

  010-456 56 41

  Emeli Adell

  Affärsutveckling, gruppchef

  emeli.adell@trivector.se

  010-456 56 22