Data insights

  Mot ett mer hållbart samhälle genom ökad förståelse av data

  I vårt digitala samhälle genereras och samlas det ständigt in en ökande mängd data. Vi erbjuder expertis i att analysera och visualisera dessa omfattande datamängder för att hjälpa er att omvandla data till värdefulla insikter och därigenom uppnå era mål inom transportsystemet. Genom vår insats kan ni dra nytta av den rika informationsbasen och ta välgrundade beslut som främjar er verksamhet.

  data-analys - höghastighetståg med så hög fart att bara ljuset syns

  Samhället blir allt mer digitalt och komplext. Ny data skapas och samlas varje minut. Kunskap är nyckeln till framgång, och för att uppnå kunskap måste man förstå vad datan säger. Det kan vara överväldigande att veta hur man använder denna data. Vi på Trivector Traffic erbjuder tjänster för att hjälpa dig förstå och ta nytta av data i din resa mot ett mer digitalt, hållbart och användarvänligt transportsystem.

  Data-analys ger värdefulla insikter

  Det data-drivna transportsystemet kan stödja ökad hållbarhet, effektivitet och trafiksäkerhet för enskilda färdmedlen eller för systemet som helhet. Det kan t ex handla om att förstå resenärsbeteende, att optimera rutter för leveranser, eller förstå vilka åtgärder som medför störst nytta för kollektivtrafiken.

  Våra konsulttjänster inom data insights

  Vi sammankopplar vår expertis inom avancerad data-analys och programmering med mångårig erfarenhet av trafik- och transportplanering. Genom vår unika kompetens erbjuder vi dig tjänster och stöd för att hjälpa dig nå bättre insikter från din data genom att till exempel:

  • Analysera och hantera stora mängder data, i syfte att visualisera och presentera de viktigaste insikterna för att stödja övergången till ett mer hållbart transportsystem.
  • Data-analys, statistisk analys, och maskininlärning t ex utvärdering av vilka åtgärder inom trafiksystemet som leder till (statistiskt signifikanta) förbättringar eller identifiering av kluster av resenärer för ökad kundförståelse.
  • Datainsamling, bearbetning och visualisering av trafik- och transportdata och resvanor.
  • Genomföra avancerade geografiska (GIS) analyser med hjälp av öppna data, till exempel för att förbättra tillgängligheten till olika målpunkter i staden, regionen eller landet.
  • Effektivisera och automatisera databearbetning för att automatiskt skapa insikter, t ex analys av big data för att förstå kollektivtrafikens punktlighet och regularitet, eller analys av laddbeteende av elbilister.

  Vi kan också hjälpa dig med tillgänglighets- och trafikanalyser och analys av resvanor.

  Hör av dig, så funderar vi tillsammans kring hur vi kan hjälpa till med just era data-behov.

  Aktuellt

  Med bättre resvanedata är det lättare att ta bra beslut. Här kartbild som visar cykeldata, cykelplanering

  Bli smartare med bättre resvanedata

  Omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle kräver kunskap. Kunskap om människorna som lever och reser i transportsystemet. Ett steg mot bättre förståelse är att få tillgång till resvanedata om olika...

  2023-06-13
  Värdeskapande digitalisering
  Data insights

  Kontakta oss

  Astrid Michielsen

  Fokusområdesansvarig data insights

  astrid.michielsen@trivector.se

  010-456 56 75

  Anna Clark

  Anna Clark

  Affärsområdesansvarig värdeskapande digitalisering

  anna.clark@trivector.se

  010-456 56 41