Bli smartare med bättre resvanedata

2023-06-13
Värdeskapande digitalisering
Data insights

Omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle kräver kunskap. Kunskap om människorna som lever och reser i transportsystemet. Ett steg mot bättre förståelse är att få tillgång till resvanedata om olika slags användare och resenärer.

Med bättre resvanedata är det lättare att ta bra beslut. Här kartbild som visar cykeldata, cykelplanering

Med digitala resvaneundersökningar från TravelVu får du helt nya typer av data med både större precision och geografisk koppling som också visar hur en resa gått från start till  målpunkt. TravelVu visar alla resor oavsett färdsätt, även korta gång- och cykelresor. Det gör att du får ett jämförbart beslutsunderlag, som gör det möjligt att planera ett mer hållbart transportsystem. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa ett samhälle där alla kan resa hållbart. På ett högre plan handlar det om rättvisa, inflytande och demokrati.

Här ger vi tre exempel på hur digital resvanedata från TravelVu på olika sätt skapar nya möjligheter att förstå och agera. Vill du fortsätta få samma typ av nyheter anmäl dig till vårt särskilda nyhetsbrev om digital resvanedata.

Järnvägskorsning i Varberg med många trafikanter, bilister, cyklister och fotgängare.

Resvaneundersökningen ger oss råg i ryggen

Genom att göra en digital resvaneundersökning har Varbergs kommun fått in stora mängder användbara data som kommer väl till pass i deras kommande planarbete. Nu har de svart på vitt hur invånarna reser – något som ger trygghet i arbetet framöver. Läs om hur Varberg använder resvanedata

 

Gul regionbus på väg.

Hitta potentialen för fler kollektivtrafikresenärer

Är du nyfiken på var det finns potential för fler kollektivtrafikresenärer, så titta gärna på TravelVu-data. TravelVu kan till exempel svara på frågor som:

  • Finns det en skillnad i hur långt man är villig att färdas till tågstation respektive till regionbusshållplats?
  • Hur ser färdmedelsfördelningen ut för anslutningsresor till tågstation respektive busshållplatser?

Mer om potential för kollektivtrafik

 

Bilist sedd snett bakifrån.

Värt att veta om bilister

Mer resdata för samma individ gör det möjligt att identifiera olika sätt att använda transportsystemet. Genom att förstå hur olika individer i verkligheten löser sin mobilitet, får du bättre möjligheter att förstå vilka åtgärder som kan vara effektiva för att påverka hur denna person reser. Förståelse av grupper med olika resbeteenden kommer också till nytta i mobility management. Mer om olika bilistgrupper

 

Mer information

Läs mer om hur vi arbetar med data insights och med resvanor. Vill du veta mer, kontakta Lovisa Indebetou eller Anna Clark.