Klimatomställning

  Strategier och åtgärder för att nå hållbar klimatomställning

  För att klara klimatomställningen och nå högt ställda klimatmål behöver vi kombinera åtgärder och styrmedel inom flera områden. Vi på Trivector Traffic hjälper dig gärna att lägga upp strategier och föreslå åtgärder för att din verksamhet ska nå era klimatmål inom transportområdet på ett socialt, miljömässigt hållbart och robust vis.

  Resenärer går in på Malmö C - ett exempel på ett transporteffektivt samhälle

  För att nå högt ställda klimatmål, behöver vi kombinera åtgärder och styrmedel inom tre områden;

  • ett transporteffektivt samhälle,
  • energieffektivisering av fordon och användning
  • en övergång till förnybar energi genom elektrifiering och biodrivmedel.

  Ett transporteffektivt samhälle

  Ett transporteffektivt samhälle är en förutsättning för en hållbar omställning till klimatmålet. För oss innebär det ett samhälle med mindre bilresande, lastbilstrafik och flygresande. Samtidigt utnyttjar vi digitaliseringens möjlighet, skapar större närhet i samhället, förbättrar tillgängligheten i gång, cykel, kollektivtrafik, förbättrar godslogistiken och ökar möjligheterna för godstransporter på järnväg och sjöfart. En sådan utveckling kan utöver att nå klimatmålet också bidra stort till annan social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det transporteffektiva samhället, erbjuder inte bara hållbar tillgänglighet i städer, det är en förutsättning för hållbar och rättvis tillgänglighet i hela landet.

  Energieffektivisering av fordon

  Energieffektivisering av fordon och dess användning kan tillsammans med ett transporteffektivt samhälle spara stora mängder energi. Energi som behövs i samhällets omställning i stort.

  Övergång till förnybar energi

  Elektrifieringen är en viktig del i denna effektivisering samtidigt som den också är en del i övergången till förnybar och fossilfri energi. Den energi som behöver ersättas med biodrivmedel för att nå hela vägen till nollutsläpp kan produceras på socialt och miljömässigt hållbart sätt. Det ger samtidigt Sverige möjlighet att bli en exportör av biodrivmedel i stället för som idag en importör.

  Våra konsulttjänster inom klimatomställning

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Strategier, åtgärder och styrmedel för att nå klimatmål för transportområdet
  • Planer för transportinfrastruktur och bebyggelse inom ramen för ett hållbart transporteffektivt samhälle i linje med klimatmål
  • Scenarioanalyser för en hållbar klimatomställning av transportsektorn och samhället
  • Systemanalyser för transformativ och hållbar klimatomställning
  • Beräkning av växthusgasutsläpp och förslag på åtgärder för fossilfria fordonsflottor och transporter
  • Beräkning och fördelning av växthusgasutsläpp enligt scope 1-3 (Utsläpp från den egna verksamheten, utsläpp från inköp och utsläpp från användning och avfallshantering av verksamhetens produkter och tjänster)
  • Hållbarhetsbedömning av strategier, åtgärder och styrmedel för klimatomställning
  • Livscykelanalyser för fordon, infrastruktur, transporter och system

  Vi kan erbjuda både strategisk och konkret stöd för att minska utsläppen. Vi har kunskapen om och metoderna för en hållbar klimatomställning.

  Aktuellt

  Så kan regionala planer bidra till ett transporteffektivt samhälle

  Ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, lastbilstrafik och flygresande är en förutsättning för en hållbar och robust klimatomställning av transportsektorn. Men vad innebär en sådan omställning för...

  2023-11-29
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Klimatomställning
  Transporteffektivt samhälle
  Skylt med bokstäverna LULEÅ framför isen en vacker vinterkväll med skymning. Grön omställning i norra Sverige

  Hållbara transporter bidrar till grön omställning i norra Sverige

  Grön omställning med eller utan hållbara transporter. Det var temat för ett lunchseminarium på Luleå Science Park torsdagen 2 februari. På det välbesökta seminariet gavs en rad exempel på små och större åtgärde...

  2023-02-06
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Mobility Management
  Regional kollektivtrafik

  Kontakta oss

  Håkan Johansson

  Håkan Johansson

  Tf Affärsområdesansvarig framtidssäkrad samhällsplanering, Fokusområdesansvarig klimatomställning

  hakan.johansson@trivector.se

  010-456 56 79

  Emma Lund

  Emma Lund

  Forskningsansvarig, fokusområdesansvarig styrmedel och ekonomi

  emma.lund@trivector.se

  010-456 56 30