Elektrifiering och fossilfri fordonsflotta

  Ställ om till elektrifiering och en fossilfri fordonsflotta

  För att klara Sveriges klimatmål och för att minska mängden lokala utsläpp och trafikbuller i våra städer behöver vi använda en stor andel el i transportsystemet. Detta gäller inte minst i kollektivtrafikens stadstrafik, men också i verksamheters och kommuners fordonsflottor. Även om många fordon idag kan drivas på el behöver vi fortfarande en mix av olika drivmedel. Vilket drivmedel som passar bäst beror bland annat på lokala utvecklingsmål, tillgång till drivmedel, typ av fordon, infrastruktur och trafikering.

  elektrifiering laddstolpe fordonsflotta

  En av våra stora utmaningar i transportsystemet är att ställa om fordonsflottan till att bli fossilfri – det gäller både personbilar, lastbilar och kollektivtrafiken. Vi hjälper er med strategier, analyser och utredningar av förnybara drivmedel och el i hela transportsystemet. Vi stöttar verksamheter på alla nivåer, från det lilla företaget som vill effektivisera sina transporter upp till analyser på regional och nationell nivå.

  Konsulttjänster vi erbjuder inom elektrifiering och fossilfri fordonsflotta

  Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Analysera för- och nackdelar med olika drivmedel – klimatnytta, samhällsnytta, buller, luftföroreningar
  • Analysera vilka drivmedel i kollektivtrafiken som bäst svarar mot såväl uppställda miljömål som trafikering. Vi har kunskap om både miljökrav och planering av kollektivtrafik
  • Ta fram kommunala, regionala eller företagsspecifika strategier för att implementera fossilfria fordonsflottor och tillhörande laddinfrastruktur. Vi gör det genom utredningar av potential, behov och handlingsplaner för genomförande
  • Kartlägga efterfrågan och/eller föreslå strategi för laddningsinfrastruktur. Vi visar hur laddfrågan kan samspela med andra parkerings– och mobilitetsfrågor och belyser vilka förutsättningar som olika val skapar, bland annat när det gäller affärsupplägg och tekniska krav.
  • Beräkna emissioner från trafiken i ett område, eller från enskilda fordon
  • Utvärdera effekter av fossilfria fordonsflottor

  Aktuellt

  Vad händer med mobiliteten framöver?

  Vad kommer att hända med samhällsutvecklingen framöver, och hur kommer det att påverka vårt resande och våra transporter? Vi har aldrig under de senaste 80 åren stått inför en mer osäker framtid än nu. Christer...

  2022-12-20
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Delad mobilitet
  Digital transformation
  Elektrifiering & fossilfria fordonsflottor

  Självkörande fordons påverkan på transportsystemet

  I det tidigare genomförda Drive Sweden-projektet Eldsjäl fick vi en förståelse för hur delade självkörande elektriska fordon kan komma att påverka staden och transportsystemet i Göteborgsregionen. Resultaten vi...

  2022-09-30
  Robusta transportsystem
  Digital transformation
  Elektrifiering & fossilfria fordonsflottor
  Forskning

  Kontakta oss

  Hannes Englesson

  Fokusområde godstransporter, elektrifiering och fossilfria fordonsflottor

  hannes.englesson@trivector.se

  010-456 56 21

  Caroline Mattsson

  Affärsområdesansvarig Robusta system

  caroline.mattsson@trivector.se

  010-456 56 43