CSRD – hållbarhetsarbete i verksamheter

  CSRD – hållbarhetsarbete i verksamheter

  Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) representerar ett kraftfullt EU-direktiv som leder företags affärs- och hållbarhetsstrategi mot en ansvarsfull och hållbar framtid. Det innebär att integrera socialt ansvar, miljöhänsyn och hållbara bolagsstyrning för att skapa värde, inte bara för företaget självt utan även för samhället och miljön. Med CSRD som er kompass blir hållbarhet inte bara ett mål, utan en integrerad del av er verksamhet och strategi. Trivector Traffic erbjuder skräddarsydda lösningar som stödjer er anpassning till CSRD.

  Tolv specifika standarder, kända som European Sustainability Reporting Standards (ESRS), ligger till grund för detta arbete och sätter gemensamt långtgående krav inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. För företag vars verksamheter genererar resor och transporter kommer i synnerhet ESRS-standarden ”E1 Klimatförändringar” att vara central. En del i detta handlar om att förstå sin klimatpåverkan samt klimatrelaterade risker och möjligheter i hela värdekedjan, samt att mäta och hantera sina transportrelaterade utsläpp på ett robust sätt. Det innebär bland annat att gå utanför den direkta verksamheten och samla data för t ex medarbetares, hyresgästers och besökares resor samt att vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan.

  På en övergripande nivå kommer transparent och pålitlig data att bli en konkurrensfördel. Företag som aktivt arbetar för att minska sin påverkan på miljö och samhälle kommer att vara mer attraktiva för både kunder, investerare och medarbetare.

  Våra konsulttjänster inom CSRD

  Vi kan hjälpa er att ta fram strategier, ge utbildningar, genomföra analyser, processleda och ge rådgivning under er CSRD-anpassning. Vi kan även hjälpa er att kartlägga er klimatpåverkan enligt the GHG Protocol, bistå med effektiv datainsamling och erbjuda skräddarsydda lösningar för att optimera din verksamhets transportaktiviteter, vilket ofta resulterar i både kostnadsbesparingar och minskade utsläpp.

  Vad du vinner på att ta hjälp av oss

  Genom att samarbeta med oss får du en strategisk hållbarhetsinriktning som integrerar CSRD i din övergripande affärsstrategi, stärker ditt varumärke, ger konkurrensfördelar, minskar kostnader och utsläpp.

  Aktuellt

  3 snabba frågor till vår CSRD-expert

  CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är på allas läppar just nu. Varför det? Jo, från och med januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden att gälla i och med ett nytt EU-direktiv. Finans...

  2024-04-10
  Robusta transportsystem
  CSRD – hållbarhetsarbete i verksamheter

  Kontakta oss

  Johanna Brunge Grant

  Johanna Brunge Grant

  Konsult hållbara transporter, utbildningsansvarig

  johanna.grant@trivector.se

  010-456 56 88