Godstransporter

  Hållbara godstransporter i staden och i verksamheten

  Både städer och verksamheter har stora vinster att göra genom att arbeta för mer hållbara godstransporter. Dessa vinster syns i form av en mer attraktiv, trafiksäker och levande stadsmiljö och mer långsiktigt hållbar verksamhet genom effektivare transportupplägg, minskad klimatpåverkan och bättre arbetsmiljö.

  Godstransport med hjälp av lastcykel

  Väl fungerande godstrafik är helt avgörande för en stads funktion. För att uppnå detta kan kommuner och andra aktörer proaktivt förbättra godstransporternas miljö- och hållbarhetsprestanda genom att planera för hållbara transporter i tidiga skeden, ta fram godstrafikprogram, miljözoner, upphandling och kompetenshöjande utbildning. De bästa lösningarna kommer ofta genom samverkan mellan staden, fastighetsägare och transportörer.

  Att på olika sätt effektivisera godstransporterna i verksamheter och göra dem mer långsiktigt hållbara är det en självklarhet för de allra flesta framgångsrika verksamheter idag. Verksamheter är också beroende av väl fungerande logistiklösningar inne på sina verksamhetsområden för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och effektiv godshantering.

  Vi hjälper dig med dina godstransporter

  För dig som arbetar med stads- och trafikplanering, kan vi hjälpa dig med:

  • Planering och utformning av bra godstransportlösningar i detaljplane- och bygglovsskeden
  • Godstrafikprogram och -strategier för hållbara godstransporter i staden, citylogistik
  • Affärsmodeller och transportupplägg i gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet

  För dig som arbetar med godstransporter i en verksamhet, kan vi hjälpa dig med:

  • Stöd i val av åtgärder för mer hållbara godstransporter
  • Upphandlingskrav och uppföljning av dessa
  • Logistiklösningar och utformning på företagsområden och effekter av olika transportsätt
  • Framtagning av grön transportplan för mer effektiva och hållbara godstransporter
  • Klimatberäkningar för scope 1, 2 och 3 och energikartläggningar för godstransporter

  Vad du vinner på att ta hjälp av oss

  • Mer attraktiv stadsmiljö med väl fungerande gods- och avfallstransporter
  • Mer attraktiv verksamhet – både som arbetsgivare och som leverantör – genom bättre företagsimage och stärkt varumärke
  • Minskad klimatpåverkan

  Kurs inom godstransporter

  Godstransporter i stadsplaneringen

  Aktuellt

  Ny vägledning anpassar staden till ökad godscykeltrafik

  Godscyklar har stor potential att ersätta transporter med lätta lastbilar och samtidigt förbättra trafiksäkerheten och miljöerna i städerna. Den befintliga trafikinfrastrukturen är dock sällan anpassad till las...

  2022-10-24
  Robusta transportsystem
  Cykel
  Godstransporter
  Trafiksäkerhet

  Kontakta oss

  Hannes Englesson

  Fokusområde godstransporter, elektrifiering och fossilfria fordonsflottor

  hannes.englesson@trivector.se

  010-456 56 21

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Fokusområdesansvarig verksamheters transporter, säljansvarig

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07