3 snabba frågor till vår CSRD-expert

2024-04-10
Robusta transportsystem
CSRD – hållbarhetsarbete i verksamheter

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är på allas läppar just nu. Varför det? Jo, från och med januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden att gälla i och med ett nytt EU-direktiv. Finansmarknaderna ska få tillgång till tillförlitlig och jämförbar information från företagen om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Information om hållbarhetsansvar är alltså lika viktig nu som den finansiella.

Hur lyckas man då att göra en smidig övergång till CSRD?

Var börjar man?

Vi ställde 3 snabba frågor till vår kollega och CSRD-expert Johanna Brunge Grant, konsult inom hållbara transporter och klimatstrategier på Trivector Traffic.

Om man befinner sig i startgroparna i sin CSRD-anpassning – hur ska man gå till väga?

CSRD-åtagandet kan liknas vid ett maratonlopp på grund av dess omfattning och fokus på värdekedjan. Men det handlar inte bara om att uppfylla kraven utan också att stärka affären långsiktigt. En bra start är att etablera en gemensam vision och målbild för arbetet, gärna genom en inledande workshop eller utbildning. Kontinuerlig kommunikation och förankring är avgörande, liksom att förstå och planera för resursbehoven.

Vad är viktigt att tänka på när man ska skapa sin genomförandeprocess?

Börja med att tydligt avgränsa organisationens omfattning och bygg sedan på befintligt strategiarbete. Det kan vara allt från riskanalyser och intressentanalyser till affärsmodeller. Detta ligger till grund för att skapa kontext och illustrera en övergripande värdekedja.  I CSRD är den dubbla väsentlighetsanalysen central som innefattar en process för att identifiera påverkan på människor och miljö samt vilka finansiella risker och möjligheter som i sin tur kan påverka affären.

Ta fram en verktygslåda med bedömningsskalor som följer ert befintliga riskarbete och involvera en arbetsgrupp i att utforma och testa processen. Det börjar komma webbaserade verktyg på marknaden för att bistå med den dubbla väsentlighetsanalysen. Om du inte har något på plats så kan en start vara att bygga en matris i Excel där den dubbla väsentlighetsanalysen genomförs.

Vilka framgångsfaktorer och fallgropar kan vara bra att tänka på?

När man står framför en stor utmaning brukar man säga ”ät elefanten i bitar” och ”börja med de lågt hängande frukterna”. Det första stämmer medan det andra är en fallgrop. När det kommer till CSRD är det viktigt att plocka de högt hängande frukterna tidigt, framför allt då mycket ska ske på kort tid.

För en transportintensiv verksamhet är en tidig kartläggning av klimatpåverkan samt en plan för hur datainsamling ska gå till två viktiga och krävande uppgifter. Ta också hjälp av din revisor för kontinuerlig dialog och kvalitetsgranskning samt se till att dokumentera era beslut och ställningstaganden noggrant för att underlätta framtida arbete och tredjepartsgranskning. CSRD är ett årligt lopp där man vill undvika att uppfinna hjulet om och om igen och i stället lägga energin på att förbättra sitt strategiska arbete.

Mer information

Kontakta Johanna Brunge Grant, konsult inom hållbara transporter och klimatstrategier, 010-456 56 88

CSRD – hållbarhetsarbete i verksamheter – Trivector (trivectortraffic.se)