Stor satsning på gröna resplaner för att nå klimatmålen

2024-06-12
Robusta transportsystem
Verksamheters transporter

I Lund står bilresor för hälften av utsläppen. För att nå uppsatta klimatmål krävs att fler väljer att pendla mer hållbart, både bland företag och kommunen. Nu åtar sig samtliga medlemmar i CoAction Lund att gemensamt främja hållbart resande när det kommer till arbetspendling, tjänsteresor och godstransporter. Trivector Traffic är CoAct-ledare för CoAction-satsningen på Gröna resplaner.

CoAction Lund som helhet ska genomföra över 40 olika aktiviteter som syftar till att nå klimatmålen. Förutom att främja hållbara resor ligger fokus också på att öka andelen lokalt producerad och lagrad förnybar energi. CoAction Lund arbetar även med nya metoder för att dela energi mellan byggnader och elbilar samt frigöra el genom så kallad flexibel styrning. En innovativ infrastruktur är central i detta arbete.

Som en del av åtagandet kommer alla medlemmar i CoAction Lund att utveckla en grön resplan och genomföra minst fem åtgärder för att underlätta och uppmuntra hållbara val för sina medarbetare, såsom samåkning, cykling eller kollektivtrafik. Som stöd för detta kommer det inom CoAction erbjudas stöd med resvaneundersökning, lägeskoll av förutsättningar för resande med olika färdmedel och coachning i framtagandet mål och anpassade åtgärder.

”Det känns fantastiskt roligt att starta upp CoAction tillsammans med 25 andra verksamheter i Lund! säger Pernilla Hyllenius, CoAct-ledare Grön resplan från Trivector Traffic. Och extra inspirerande att få guida i framtagande och implementering av just gröna resplaner. Gröna resplaner är ett välbeprövat och framgångsrikt koncept för hållbara resor i verksamheter. Denna gång kryddat med kraften i att göra det tillsammans och med målet att hitta nya gemensamma transport- och mobilitetslösningar för det vi brinner för – en hållbar framtid.”

Nyttor med Grön Resplan

Nyttorna som verksamheter har att arbeta med ett mer hållbart resande är många. Några exempel är:

 • Verksamheten blir mer attraktiv som arbetsgivare och leverantör – för nuvarande och framtida medarbetare och kunder
 • Verksamheten får möjlighet till en vidgad marknad och ökad konkurrensförmåga genom digitala lösningar och effektivare resursnyttjande
 • Medarbetarna får bättre hälsa och välmående genom mer aktivt resande till arbetet och verksamheten färre sjukdagar
 • Närmiljön blir bättre och markanvändningen mer effektiv genom minskad efterfrågan på bilparkering
 • Omfattas ni av CSRD får ni dessutom ett komplett utgångsläge gällande era medarbetares pendlingsresor att inkludera i ert fortsatta arbete med CSRD

Detta är CoAction Lund

 • CoAction Lund bildades för över ett år sedan, när 25 organisationer skrev under en avsiktsförklaring och ställde sig bakom kommunens klimatmål.
 • Igår tog samarbetet ett stort kliv framåt med 20 miljoner kronor i bidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, Viable Cites och Energimyndigheten.
 • Tillsammans med satsningen SnabbSam i Stockholm är CoAction Lund en så kallad systemdemonstrator för klimatneutrala städer, det vill säga en pilot som ska visa vägen för andra städer i Sverige och världen.
 • I Coaction Lund ingår organisationerna Akademiska hus, Alfa Laval, Axis, Camurus, Coride, EC2B, Energy Opticon, ESS, Future by Lund, Ideon Science Park, Innovation Skåne, Kraftringen, LKF, LKP, Lunds kommun, Lunds universitet, Medicon Village, Modity, Rise, Skånetrafiken, Tetra Pak, Trafikverket, Trivector Traffic, ViaEuropa och Wihlborgs.
 • Mer information om CoAction Lund finns på CoAction Lund.
 • Lunds kommuns pressmeddelande om CoAction.