Hållbara transporter bidrar till grön omställning i norra Sverige

2023-02-06
Framtidssäkrad samhällsplanering
Klimatomställning
Mobility Management
Regional kollektivtrafik

Grön omställning med eller utan hållbara transporter. Det var temat för ett lunchseminarium på Luleå Science Park torsdagen 2 februari. På det välbesökta seminariet gavs en rad exempel på små och större åtgärder i transportsystemet som alla har potential att bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande i Luleå och Norrbotten. Den självklara utgångspunkten är att en grön omställning inte kan ske utan hållbara transporter. Utmaningen blir att samtidigt uppnå en god tillgänglighet i en starkt växande region.

Skylt med bokstäverna LULEÅ framför isen en vacker vinterkväll med skymning. Grön omställning i norra Sverige

Seminariet i samarbete med Luleå Science Park är en del i den särskilda satsning vi gör för att etablera oss i Luleå och kunna bidra ännu mer och bättre här. Vi har under veckan träffat en rad aktörer i offentlig sektor, privata näringslivet och hos befintliga och nya samarbetspartners i transport- och samhällsbyggnadsbranschen. Det blev inspirerande och viktiga samtal om både utmaningar och möjligheter. Vi upplever en stor insikt kring problem med bristande tillgänglighet och standard i transportsystemet. Samtidigt möter vi en fantastisk vilja och entusiasm att på allvar göra en grön omställning som även omfattar resor och transporter.

Kontor i Luleå

Vi på Trivector Traffic har stora ambitioner att bidra, både med kontor i Luleå och med deltagande i uppdrag från alla våra övriga kontor med sammanlagt ett 60-tal konsulter, experter och forskare. Ett digitalt och flexibelt arbetssätt gör det enkelt att bidra med expertis i allt ifrån kollektivtrafik, infrastrukturplanering, parkering och hållbar mobilitet i fastighetsutveckling till mer mjuka aspekter som beteendepåverkan, trygghet, jämställdhet och rättvisa i transportsystemet.

Flera aktuella uppdrag

Exempel på aktuella eller nyligen avslutade uppdrag är Norrbotniabanans infart till Luleå, kollektivtrafik- och trafikanalysutredningar i samband med stadsomvandlingen i Kiruna och Kiruna nya centrum, trafik- och mobilitetsutredningar i Boden i samband med planering av nya bostäder, trafik- och mobilitetsutredningar i Luleå, bl a för Campusområdet, Västra Stranden, och Hertsöheden.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Viktor Lindqvist, 010-456 56 28, Björn Wendle, 010-456 56 09.