Gång

  Attraktiva miljöer för fotgängare - en förutsättning för livfulla städer

  Alla resor börjar till fots. Att gå är det enklaste sättet att färdas. Kanske är det därför det inte fullt ut ses som ett färdsätt i alla situationer? Samtidigt utgör gångtrafik en stor del av vårt dagliga resande och är också en förutsättning för de flesta kollektivtrafikresorna. Att skapa bra förutsättningar för fotgängare är också ett viktigt bidrag till god folkhälsa, hos både barn och vuxna.

  En kvinna går på promenadstråk genom staden medan solen står lågt på himlen.

  Hur vi planerar påverkar förutsättningarna för att gå, både själva möjligheten att gå och att det ska finnas något att gå till. Ju mer tättbebyggt samhälle, desto fler målpunkter kan du nå till fots. Men du måste också uppleva gångmiljöerna som attraktiva och trygga, för att du ska vilja använda dem.

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med gångtrafik, på många olika sätt, och kan till exempel hjälpa dig att ta fram gångplaner, göra framkomlighets- och kapacitetsstudier, eller utbilda inom gångplanering. I begreppet gående inkluderar vi självklart även personer som använder rullstol, rollatorer och andra gånghjälpmedel och vi kan hjälpa till att ta fram planer och strategier för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

  Gångtrafiken är troligen större än du tror

  I traditionella resvaneundersökningar underskattas ofta gångresandet. Genom vår appbaserade resvaneundersökningsmetod TravelVu kan vi öka kunskapen både om hur mycket gångresor som sker, som hela resor och delresor, och var dessa resor sker någonstans. Det ökar förståelsen för vilka stråk som upplevs som attraktiva och var det finns brister i gångnätet som kan behöva åtgärdas.

  Karta som illustrerar potentialen för gång i området.

  Potentialen för gångtrafik kan illustreras med hjälpa av en karta.

  Våra konsulttjänster inom gång

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Gångplaner och -strategier, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • Gångnätsanalyser
  • Gångtrafikräkningar och resvaneundersökningar
  • Sommargågator och andra tillfälliga åtgärder

  Kurs för dig som är intresserad av gång

  Vi erbjuder skräddarsydda kurser inom gångplanering.

  Aktuellt

  cykel- och gångtrafik

  Nytt sätt att mäta effekten av satsningar på gång och cykel

  En europeisk forskargrupp har utvecklat en metod för att vetenskapligt utvärdera policyförutsättningarna för gång och cykel-åtgärder - med fokus på fysisk aktivitetsnytta. De har sedan utvärderat metoden med hj...

  2021-01-27
  Human mobilitet
  Aktiv mobilitet
  Cykel
  Forskning
  Gång

  Kontakta oss

  Kontakta gärna någon av våra experter:

  Sara Malm

  Fokusområdesansvarig gång, trafiksäkerhet

  sara.malm@trivector.se

  010-456 56 71

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig human mobilitet

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72