Social hållbarhet

  Social hållbarhet i transportsystemet

  Social hållbarhet kan påverkas genom trafik- och stadsplanering

  Den sociala dimensionen i en hållbar utveckling får alltmer fokus i trafik- och stadsplaneringen. Social hållbarhet handlar om rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och välbefinnande för olika befolkningsgrupper i samhället.

  Utformningen och planeringen av vårt samhälle och transportsystem påverkar medborgarnas möjligheter att uppfylla sina behov, inte minst för att olika befolkningsgrupper, med sina olika förutsättningar, ska kunna ta sig enkelt, bekvämt, tryggt och säkert till önskade platser och aktiviteter. Det är viktigt att vara medveten om vilka grupper som gynnas och/eller missgynnas vid olika åtgärdsalternativ och att se till att olika grupper är delaktiga i de beslutsprocesser som ingår i samhällsplaneringen.

  Tjänster vi erbjuder inom Social hållbarhet

  Vi erbjuder flera tjänster som ger dig som kund möjlighet att, genom trafik- och stadsplaneringen, bidra till att öka trafiksäkerheten och skapa ett samhälle för alla.

  Trafiksäkerhet
  Färre olyckor och skador i trafiken genom säkrare trafikmiljö och effektivare arbetsmetoder.

  Tillgänglighet för alla
  Vi hjälper till med inventeringar, revision och planer för att skapa tillgänglighet för alla.

  Sociala nyttor och konsekvenser
  Förstå vem som gynnas och missgynnas i samhälls- och transportplanering.

  Trygghet
  Gör stads- och trafikmiljön tryggare med medborgardialog, trygghetsvandringar mm.

  Jämställdhet och jämlikhet
  Analys av resandet, planer/projekt och processer utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

  Barn och unga i trafiken
  Skolvägsutredningar och skolreseplaner för att minska bilskjutsandet.

  Hälsa och aktiv mobilitet
  Vi analyserar och beräknar hälsoeffekterna av aktiv mobilitet och föreslår åtgärder.

   

  Kontakta oss

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig skapa ett transportsystem för alla.

  Christian Dymén

  Konsult hållbara transporter, gruppchef

  christian.dymen@trivector.se

  010-456 56 77