Inkluderande mobilitetstjänster för hållbara bostadsområden

2024-06-13
Human mobilitet
Social hållbarhet

Mobilitetstjänster blir ett allt vanligare inslag när områden exploateras eller byggs om. Kommunerna ställer ofta krav på fastighetsägarna att erbjuda mobilitetstjänster för att kunna bygga mindre bilparkering för privatägda bilar. Det är dels ett sätt att premiera effektiva transporter och på så sätt bida till ökad hållbar utveckling.

Men utvecklingsprojekt och innovationer har tenderat att fokusera på utvecklingen i urbana innerstadsområden där medelklassen bor. Det saknas kunskap om förutsättningar för mobilitetstjänster i områden som präglas av socioekonomiska utmaningar. I projektet ”Mobilitetstjänster i utsatta områden” har Trivector Traffic tillsammans med fastighetsägarna Victoriahem, Hemmaplan och arkitektbolaget Theory Into Practice undersökt förutsättningarna för mobilitetstjänster i Gottsunda. Projektet har resulterat i förslag på inkluderande mobilitetstjänster.  

Under några års tid har fastighetsägarna Victoriahem och Hemmaplan sett att kundvagnar försvinner från Gottsunda centrum och blir stående i närliggande bostadsområden och trapphus. När det kontaktade Trivector Traffic och TIP och ville ha hjälp med frågan identifierade de deras konsuler inom mobilitet och hållbart resande att problemet med kundvagnarna, kanske egentligen är ett symptom på brist på mobilitet. Som bekant är kundvagnar tunga att dra, svåra att styra och gör sig egentligen bäst på släta, rensa inomhusgolv. Tillsammans insåg de att det måste gå att göra någonting bättre!  

Under det senaste halvåret så har projektparterna genom observationer, intervjuer och en workshop undersökt förutsättningarna för vardagsresande och mobilitetstjänster i Gottsunda. Framförallt har fokus legat på att prata med kvinnor som bor i Gottsunda för att fånga deras utmaningar och tankar om mobilitetstjänster.  

 

Studien har resulterat i bättre förståelse för vardagsmobiliteten och de förutsättningar som kopplar an till införandet av mobilitetstjänster och har lett till 6 planeringprinciper som kan användas för att skapa inkluderande mobilitetstjänster. Kunskaperna, planeringsprinciperna och den metod som använts för att identifiera förutsättningarna kan bidra till att fler kan planera mer inkluderande när det gäller mobilitetstjänster.

 

Vill du veta mer, kontakta Julia Nyberg, Konsult hållbara transporter, 010-456 56 20

Bilderna är gjorda av TIP (Theory Into Practice) och finansierat av Vinnova inom ramen för FFI.