Mobility management och hållbart resande – nytt nätverk på gång

2023-02-02
Human mobilitet
Mobility Management

Är du intresserad av mobility management, hållbart resande och ett mer transporteffektivt samhälle? Saknar du omvärldsspaning och återkommande erfarenhetsutbyte med andra med samma ansvar som du själv? Vill du delta i ett nätverk för mindre kommuner? Nu undersöker vi om det finns tillräckligt intresse för att skapa ett forum där fokus är att lära av varandra, få konkreta råd och inspiration för att utveckla det egna arbetet och organisationen.

Cyklister i allé

Forum för lärande och inspiration

Vi vet att intresset för mobility management och hållbart resande är stort. Ett mer transporteffektivt samhälle är också en helt nödvändig del i det klimatanpassade transportsystemet. Efter att ha fått frågor om nätverk från mindre och medelstora kommuner undersöker vi här intresset för att utveckla dessa frågor gemensamt i ett nätverk.

Formerna för nätverket ser ut så här:

  • Två digitala nätverksträffar med inspirerande föreläsningar samt en tillhörande gruppdiskussion/workshop. Nätverksträffarna planeras av Trivector men utgår från de önskemål och behov som finns i nätverket.
  • Två digitala coachningstillfällen där Trivectors MM-experter är med och stöttar kommunernas pågående arbete genom att coacha en grupp (bestående av 3–4 kommuner) i gemensamma frågor/utmaningar.

Mellan de digitala nätverksträffarna kommer diskussionerna att fortgå i ett diskussionsforum dit de deltagande kommunerna får tillgång. I diskussionsforumet kommer det finnas hjälp till kontinuerligt stöd och hjälp från nätverket. Planen är att dra igång nätverket i september 2023.

Vi har bra erfarenheter av nätverk med i första hand digitala träffar och webbinarier, men där man då och då träffas fysiskt för till exempel ett studiebesök. Kanske ett digitalt forum för information, rådgivning och dialog mellan träffarna?

Vi tror nätverket kan lyfta vanliga utmaningar inom mobility management och nya möjligheter, trender och utveckling som kan stödja beteendeförändring och ett transporteffektivt samhälle utifrån en kommuns roll. Till exempel ett mer digitaliserat arbetsliv, mobilitetshubbar, flexibla parkeringstal, nudging, bilpooler och andra mobilitetstjänster i mindre orter, osv.

Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen

Sedan 2012 har Trivector koordinerat nätverket Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen – MMMiS kallat. Nätverket, som startade som ett program inom Energimyndighetens Uthållig kommun, har sedan starten haft som syfte att utveckla hur mobility management används inom stadsplanering. Det har blivit en mötesplats och plattform där deltagande kommuner kan utbyta erfarenheter, diskutera frågeställningar och utmaningar och samla argument för att fortsätta sitt arbete.

Konkret har nätverket, förutom ökad förståelse, bidragit till att förnya kommunernas parkeringsriktlinjer genom införandet av flexibla parkeringsnormer och lett till ökat samarbete mellan trafik- och planavdelningar. Samarbetet har drivit på ett paradigmskifte i Sverige inom stadsplanering där mobility management och hållbart resande har tagit en större roll än tidigare.

Skicka din intresseanmälan

Låter det intressant? Skicka då din icke bindande intresseanmälan till caroline.ljungberg-toulson@trivector.se Beskriv också gärna vad du vill få ut av deltagande i nätverket och vad ni har för särskilda behov just nu i din kommun. Till exempel särskild inriktning på ert arbete inom mobility management, planer och utredningar ni gör eller att planera, aktuella investeringar i transportsystemet, pågående exploatering eller liknande. Baserat på intresseanmälningar kommer Trivector ta fram ett mer konkret förslag på inriktning, innehåll och avgift som underlag för en fortsatt diskussion med intresserade kommuner.

Vill du veta mer?

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta Caroline Ljungberg-Toulson, 010-456 56 19 eller Julia Nyberg 010-456 56 20.

På Trivector har vi arbetat med mobility management i över 20 år. Vi var med och utvecklade konceptet i Europa och Sverige, bland annat genom EU-projekten MAX och SEEMORE. Erfarenheten använder vi nu till att hjälpa kommuner och regioner att lägga upp, och förbättra sitt MM-arbete genom processtöd, handlingsplaner, kommunikationsstrategier, utbildningar, etc.

Vi erbjuder också en kurs i Mobility management och nudging.