Nu reser lika många med Öresundståg som före pandemin

2022-08-31
Attraktiv kollektivtrafik
Regional kollektivtrafik

Resorna med Öresundståg är nu uppe på samma nivåer som före pandemin. Under våren 2022 gjordes lika många resor som under våren 2019. Men nu reser vi mer på helgerna och vi gör längre resor.

Öresundståg på Lunds station

På uppdrag av Öresundståg har Trivector Traffic analyserat resdata från Öresundståg i Sverige och över bron för resor våren 2022. Studien visar att resandet återhämtat sig fullt ut efter pandemin. Resorna ser dock annorlunda ut mot tidigare.

Fler reser på helgerna, färre på vardagar

Helgresandet har ökat mycket starkt. Det utgör nu 25 procent av alla resor, mot tidigare 12 procent. Resandet på lördagar och söndagar är nu ungefär lika stort som vardagsresandet trots ett lägre turutbud.

Idag är det färre resenärer i rusningstid än före pandemin. Resandet mellan Malmö och Lund under den timme då det är flest resenärer på tågen har minskat från 12 procent av dygnets resor före pandemin till 9 procent av dygnets resor efter pandemin.

Vi reser längre sträckor

Vi reser också längre sträckor än tidigare. Det kan bero på att distansarbetet ökat och att det är många som inte arbetspendlar varje dag. Det frigör tid för att pendla på längre sträckor. Det finns också tecken på att det ökade fritidsresandet sker över längre sträckor jämfört med den minskade pendlingen.

Öresundståg ägs av sex regioner; Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne, Kalmar län och Västra Götaland. Öresundstågen trafikerar tre linjer, från Göteborg, Kalmar och Karlskrona. Linjerna strålar samman i Lund och passerar sedan Malmö och Köpenhamn för att nå slutstationen Nivå på Själland. Varje vecka görs ungefär en halv miljon resor med Öresundståg.

Mer information

För mer information, kontakta Mats Améen, 010-456 56 29, kollektivtrafikexpert på Trivector Traffic och den som varit projektledare för studien.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med strategier för attraktiv kollektivtrafik.