Regional kollektivtrafik

  Lunds spårväg - ett exempel på framtidssäkrad samhällsplanering.

  Nytt white paper: Spårfaktorn finns

  Nu kan du ladda ner vårt nya white paper som beskriver kunskapsläget när det gäller spårfaktorn för resande. Spårfaktorn kan beskrivas som effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarand...

  2023-08-14
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Regional kollektivtrafik
  Tåg från Norrtåg i snö - enligt förslag ska det gå enligt knutpunktsupplägg

  Norrtåg vill satsa på knutpunktsupplägg och takttrafik

  Norrtåg, som är beställare av regional dagtågtrafik i de fyra nordligaste länen, bjuder nu in alla berörda aktörer och allmänheten till att ge synpunkter på den nya tågstrategin för 2040. Syftet med den nya str...

  2023-06-05
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  Busshållplats på landsbygden och vård via digitala tjänster - två bidrag till mer rättvis tillgänglighet på landsbygden

  Så vill landsbygdsbor öka tillgängligheten på landsbygden

  Vänd på tänket. Ta servicen till medborgarna i stället för tvärtom. Och planera för tillgänglighet från början. Det föreslår de landsbygdsbor som ingår i forskningsprojektet Rättvis tillgänglighet, som Trivecto...

  2023-04-12
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Forskning
  Regional kollektivtrafik
  Social hållbarhet
  Skylt med bokstäverna LULEÅ framför isen en vacker vinterkväll med skymning. Grön omställning i norra Sverige

  Hållbara transporter bidrar till grön omställning i norra Sverige

  Grön omställning med eller utan hållbara transporter. Det var temat för ett lunchseminarium på Luleå Science Park torsdagen 2 februari. På det välbesökta seminariet gavs en rad exempel på små och större åtgärde...

  2023-02-06
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Mobility Management
  Regional kollektivtrafik
  hållplats för regional kollektivtrafik på landsbygden

  Nytt white paper om regional kollektivtrafikplanering

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. I många planeringssituationer behöver medborgarnas olika preferenser och behov vägas mot varandra, vilket i slutändan innebär avvägningar mellan olika övergripa...

  2023-01-31
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  hållplats för regional kollektivtrafik på landsbygden

  Regional kollektivtrafikplanering mer komplext än debatten visar

  Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. Å ena sidan är det viktigt att satsa där det finns potential för många resor, det innebär att koncentrera resurserna till stråk och noder med stort befolkningsu...

  2022-09-29
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  Öresundståg på Lunds station

  Nu reser lika många med Öresundståg som före pandemin

  Resorna med Öresundståg är nu uppe på samma nivåer som före pandemin. Under våren 2022 gjordes lika många resor som under våren 2019. Men nu reser vi mer på helgerna och vi gör längre resor.

  2022-08-31
  Attraktiv kollektivtrafik
  Regional kollektivtrafik
  Roberto Maiorana, Trafikverkets GD

  Nytt poddavsnitt med Trafikverkets nye GD Roberto Maiorana

  Esplanad har träffat Roberto Maiorana, som tillträdde som generaldirektör på Trafikverket den 1 mars i år. Samtalet handlade om klimatmålen, framtidens transporter och den nya rollen som GD.

  2022-05-31
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Regional kollektivtrafik
  Sida 1 av 2
  1 2