Human mobilitet

  Inkluderande mobilitetstjänster för hållbara bostadsområden

  Mobilitetstjänster blir ett allt vanligare inslag när områden exploateras eller byggs om. Kommunerna ställer ofta krav på fastighetsägarna att erbjuda mobilitetstjänster för att kunna bygga mindre bilparkering ...

  2024-06-13
  Human mobilitet
  Social hållbarhet

  Majoriteten vill satsa på hållbart!

  Sedan länge har forskare och experter vetat vad som krävs för en hållbar utveckling för mobilitet och transporter. En klar majoritet av befolkningen i Sverige är också positiva till en klimatomställning. Nu fin...

  2024-04-10
  Human mobilitet
  Värdeskapande digitalisering
  Resvanor

  Erbjudande: Kunskapsöversikt kring Mobility Management

  Mobility management, nudging och olika typer av beteendepåverkande åtgärder är en viktig del för att bidra till klimatomställningen. Trots denna insikt, som blivit alltmer framstående de senaste åren, saknas en...

  2024-03-06
  Human mobilitet

  Gröna och levande gator med ny gatuutvecklingsplan

  Motorfordon har under lång tid dominerat svenska gator och torg. Detta har lett till trånga trottoarer, begränsade grönområden och en miljö som kan upplevas tråkig. Örebro vill nu förvandla sina lokala gator ti...

  2024-01-23
  Human mobilitet
  tjej som åker buss

  1 av 10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset

  I mitten av november presenterades nyheten att Trivector Traffic, i hård konkurrens, har gått vidare som semifinalist och fortsatt har chansen att vinna Svenska Jämställdhetspriset 2024! Vinnaren koras på Forum...

  2023-11-22
  Human mobilitet
  Social hållbarhet
  barn med ryggsäck som cyklar till skolan

  Aktiva barn – välmående elever

  Att fysisk aktivitet främjar välbefinnande och prestation känner vi alla till, men utvecklingen går i fel riktning. Andelen inaktiva barn har ökat markant de senaste 30 åren i Sverige och allt färre barn går el...

  2023-11-20
  Human mobilitet
  Aktiv mobilitet
  cykelparkering, cykelgarage

  Erbjudande: Kunskapsöversikt (miss)lyckade cykelgarage

  Säkra och trygga cykelgarage vid kollektivtrafikens knutpunkter lyfts som en viktig åtgärd för att öka kombinationsresandet med cykel och kollektivtrafik. Större användning av elcykel och lastcykel ställer ocks...

  2023-10-11
  Human mobilitet
  Cykel
  Sida 1 av 3
  1 2 3