Human mobilitet

  Gröna och levande gator med ny gatuutvecklingsplan

  Motorfordon har under lång tid dominerat svenska gator och torg. Detta har lett till trånga trottoarer, begränsade grönområden och en miljö som kan upplevas tråkig. Örebro vill nu förvandla sina lokala gator ti...

  2024-01-23
  Human mobilitet
  tjej som åker buss

  1 av 10 semifinalister till Svenska Jämställdhetspriset

  I mitten av november presenterades nyheten att Trivector Traffic, i hård konkurrens, har gått vidare som semifinalist och fortsatt har chansen att vinna Svenska Jämställdhetspriset 2024! Vinnaren koras på Forum...

  2023-11-22
  Human mobilitet
  Social hållbarhet
  barn med ryggsäck som cyklar till skolan

  Aktiva barn – välmående elever

  Att fysisk aktivitet främjar välbefinnande och prestation känner vi alla till, men utvecklingen går i fel riktning. Andelen inaktiva barn har ökat markant de senaste 30 åren i Sverige och allt färre barn går el...

  2023-11-20
  Human mobilitet
  Aktiv mobilitet
  cykelparkering, cykelgarage

  Erbjudande: Kunskapsöversikt (miss)lyckade cykelgarage

  Säkra och trygga cykelgarage vid kollektivtrafikens knutpunkter lyfts som en viktig åtgärd för att öka kombinationsresandet med cykel och kollektivtrafik. Större användning av elcykel och lastcykel ställer ocks...

  2023-10-11
  Human mobilitet
  Cykel
  En flicka cyklar över spårvägsspår. I bakgrunden en spårvagn

  Hållbarhet och trafiksäkerhet – hur då?

  Trafiksäkerhet är en del i en hållbar utveckling genom Agenda 2030. De synergier som finns med andra hållbarhetsmål är en viktig utgångspunkt för trafiksäkerhetsarbetet. Men hur kan en kommun rent konkret omsät...

  2023-02-17
  Human mobilitet
  Trafiksäkerhet
  Bussbanner använd vid Umeå kommuns resvaneundersökning 2022

  Rekordmånga deltagare i Umeås stora resvaneundersökning

  Umeå kommun har lyckats nå de bästa svarsfrekvenserna någonsin för en resvaneundersökning med appen TravelVu. För att nå dit har Umeå kommun arbetat mycket strategiskt med kommunikationen. De har använt många o...

  2022-11-15
  Human mobilitet
  Resvanor
  Sida 1 av 3
  1 2 3