Miljö & Buller

  Dags att påbörja arbetet med de regionala infrastrukturplanerna

  Det finns mycket att vinna på att ligga ett steg före i planeringen. Genom att ta fram bra underlag och staka ut riktningen i god tid kan infrastrukturplaneringen användas ännu mer strategiskt för att nå region...

  2023-11-22
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Miljö & Buller
  Styrmedel & ekonomi
  Parkeringskaos i naturen

  Åtgärder på gång för att minska bilkaoset i naturen

  Under flera år har intresset för att besöka våra naturområden ökat stadigt. Under coronapandemin har ökningen varit närmast extrem, vilket lett till kraftigt ökade trafikvolymer och parkeringsproblem i känsliga...

  2021-03-26
  Okategoriserad
  Miljö & Buller
  Mobility Management
  Resvanor

  44 liv kan sparas i Örebro varje år, om fler går och cyklar

  Idag sker 46 procent av alla förflyttningar i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om den siffran skulle öka till sex av tio, målet i Örebro kommuns transportplan, skulle 44 liv kunna sparas varje år o...

  2017-11-29
  Okategoriserad
  Kollektivtrafik i staden
  Miljö & Buller
  Social hållbarhet