Värdeskapande digitalisering

  flicka som sitter på bänk med cykelhjälm i handen

  10 reflektioner om digitalisering för hållbar mobilitet

  Under de senaste månaderna har jag, Anna Clark, Affärsområdesansvarig värdeskapande digitalisering, publicerat artiklar på LinkedIn om hur digitalisering kan användas inom transportsektorn, hur det används ino...

  2024-05-24
  Värdeskapande digitalisering

  Majoriteten vill satsa på hållbart!

  Sedan länge har forskare och experter vetat vad som krävs för en hållbar utveckling för mobilitet och transporter. En klar majoritet av befolkningen i Sverige är också positiva till en klimatomställning. Nu fin...

  2024-04-10
  Human mobilitet
  Värdeskapande digitalisering
  Resvanor
  elektrifiering laddstolpe fordonsflotta

  Så förändrar elbilen resandet

  Trivector Traffic genomför nu en kartläggning av resor med elbil i jämförelse med laddhybrider och fossildrivna bilar. Kartläggningen kommer ge ett omfattande och unikt datamaterial om bilanvändning. Vi kommer ...

  2024-02-29
  Värdeskapande digitalisering
  Med bättre resvanedata är det lättare att ta bra beslut. Här kartbild som visar cykeldata, cykelplanering

  Bli smartare med bättre resvanedata

  Omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle kräver kunskap. Kunskap om människorna som lever och reser i transportsystemet. Ett steg mot bättre förståelse är att få tillgång till resvanedata om olika...

  2023-06-13
  Värdeskapande digitalisering
  Data insights
  Sida 1 av 2
  1 2