Värdeskapande digitalisering

  elektrifiering laddstolpe fordonsflotta

  Så förändrar elbilen resandet

  Trivector Traffic genomför nu en kartläggning av resor med elbil i jämförelse med hybridbilar och fossildrivna bilar. Kartläggningen kommer ge ett omfattande och unikt datamaterial om bilanvändning. Vi kommer f...

  2024-02-29
  Värdeskapande digitalisering
  Med bättre resvanedata är det lättare att ta bra beslut. Här kartbild som visar cykeldata, cykelplanering

  Bli smartare med bättre resvanedata

  Omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle kräver kunskap. Kunskap om människorna som lever och reser i transportsystemet. Ett steg mot bättre förståelse är att få tillgång till resvanedata om olika...

  2023-06-13
  Värdeskapande digitalisering
  Data insights
  Appen Acrivec Travel visar din resdag, dina koldioxidbesparing och hur nära dina mål du är.

  Ny app mäter och uppmuntrar hälsosamma resor

  Nu kommer appen Active Travel som inte bara mäter hur vi reser, utan också försöker påverka användaren att resa mer aktivt. I appen kan du som användare sätta egna personliga mål per vecka, få information om di...

  2023-03-17
  Värdeskapande digitalisering
  Aktiv mobilitet
  Digital transformation
  Sida 1 av 2
  1 2