Robusta transportsystem

  Stor satsning på gröna resplaner för att nå klimatmålen

  I Lund står bilresor för hälften av utsläppen. För att nå uppsatta klimatmål krävs att fler väljer att pendla mer hållbart, både bland företag och kommunen. Nu åtar sig samtliga medlemmar i CoAction Lund att ge...

  2024-06-12
  Robusta transportsystem
  Verksamheters transporter

  3 snabba frågor till vår CSRD-expert

  CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är på allas läppar just nu. Varför det? Jo, från och med januari 2024 började den nya rapporteringsstandarden att gälla i och med ett nytt EU-direktiv. Finans...

  2024-04-10
  Robusta transportsystem
  CSRD – hållbarhetsarbete i verksamheter

  Ny vägledning anpassar staden till ökad godscykeltrafik

  Godscyklar har stor potential att ersätta transporter med lätta lastbilar och samtidigt förbättra trafiksäkerheten och miljöerna i städerna. Den befintliga trafikinfrastrukturen är dock sällan anpassad till las...

  2022-10-24
  Robusta transportsystem
  Cykel
  Godstransporter
  Trafiksäkerhet
  elscooter i trafiken en solig morgon - en del i kluster för mikromobilitet i Göteborgsregionen

  Kluster för mikromobilitet skapas i Göteborgsregionen

  Mikromobilitet är en växande bransch som skapar både jobb och sysselsättning. Business Region Göteborg drar nu i trådarna för att bilda ett kluster för mikromobilitet i Göteborgsregionen. Genom att skapa en väl...

  2022-10-03
  Robusta transportsystem
  Delad mobilitet
  Kollektivtrafik i staden

  Självkörande fordons påverkan på transportsystemet

  I det tidigare genomförda Drive Sweden-projektet Eldsjäl fick vi en förståelse för hur delade självkörande elektriska fordon kan komma att påverka staden och transportsystemet i Göteborgsregionen. Resultaten vi...

  2022-09-30
  Robusta transportsystem
  Digital transformation
  Elektrifiering & fossilfria fordonsflottor
  Forskning
  Parkeringsplats vid sjukhus i Linköping

  300 färre bilar per dag

  Ett tag var parkeringskaoset vid Universitetssjukhuset i Linköping så illa att operationer riskerade att ställas in. Röster höjdes för att bygga ut parkeringen, men Region Östergötland valde att istället satsa ...

  2017-04-10
  Robusta transportsystem
  Mobility Management
  Verksamheters transporter