Attraktiv kollektivtrafik

  Prioriterad busstrafik i Museirondellen i Jönköping. Foto: PG Andersson

  Vad ger en framgångsrik stadstrafik?

  Grundläggande för städers funktion är att det finns en framgångsrik och väl fungerande stadstrafik. Spannet är stort mellan de städer som ligger högst och de som ligger lägst. Genom att systematiskt gå igenom v...

  2024-01-23
  Attraktiv kollektivtrafik

  Erbjudande: Kartläggning av basutbud i kollektivtrafiken

  Vilken kollektivtrafikstandard är rimlig att erbjuda i mindre samhällen och i landsbygder? För människor som bor i dessa områden och av olika anledningar inte har möjlighet att köra bil fungerar kollektivtrafik...

  2024-01-22
  Attraktiv kollektivtrafik
  spårväg i uppsala

  Uppsala ska växa med spårväg

  Uppsala, Sveriges fjärde största stad, ska växa åt sydöst. När de sydöstra stadsdelarna studerades i arbetet med översiktsplanen uppkom ett behov av att utreda vilken typ av kollektivtrafik som är mest lämplig....

  2023-11-27
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Lunds spårväg - ett exempel på framtidssäkrad samhällsplanering.

  Nytt white paper: Spårfaktorn finns

  Nu kan du ladda ner vårt nya white paper som beskriver kunskapsläget när det gäller spårfaktorn för resande. Spårfaktorn kan beskrivas som effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarand...

  2023-08-14
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Regional kollektivtrafik
  Sida 1 av 3
  1 2 3