Klimatomställning

  Ny metod gör det lättare att bedöma infrastrukturåtgärder, såsom värdet av ny gång- och cykelbana.

  Ny metod för att tidigt bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta

  Vi har tillsammans med Region Uppsala utvecklat en nyskapande metod för att tidigt kunna bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta. Syftet med metoden är att enkelt och transparent bedöma potentialen för ol...

  2023-09-27
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Klimatomställning
  Man med cykel står på perrong och väntar på att tågens dörrar ska öppnas och han kan gå på.

  Vägen till transporteffektivitet går via arena för gemensam planering

  Nuvarande transportplanering som utgår från att vi når klimatmålen genom elektrifiering och en övergång till förnybar energi, skapar målkonflikter och rekyleffekter genom inducerad trafik, stadsutglesning och f...

  2023-06-30
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Styrmedel & ekonomi

  Så kan regionala planer bidra till ett transporteffektivt samhälle

  Ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, lastbilstrafik och flygresande är en förutsättning för en hållbar och robust klimatomställning av transportsektorn. Men vad innebär en sådan omställning för...

  2023-06-09
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Transporteffektivt samhälle
  Skylt med bokstäverna LULEÅ framför isen en vacker vinterkväll med skymning. Grön omställning i norra Sverige

  Hållbara transporter bidrar till grön omställning i norra Sverige

  Grön omställning med eller utan hållbara transporter. Det var temat för ett lunchseminarium på Luleå Science Park torsdagen 2 februari. På det välbesökta seminariet gavs en rad exempel på små och större åtgärde...

  2023-02-06
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Mobility Management
  Regional kollektivtrafik
  Peter Alestig _foto Jan-åke Eriksson

  Nytt poddavsnitt med Peter Alestig om världen som väntar

  Peter Alestig är författare och klimatredaktör på Dagens Nyheter. Tidigare i år kom han ut med boken Världen som väntar: Vårt liv i klimatförändringens Sverige, om hur Sverige påverkas av den globala uppvärmnin...

  2022-11-14
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  vindkraftverk och solpaneler, podd om klimatmålen

  Avsnitt 42 – Når vi klimatmålen? Intervjuer från Transportforum

  Vilka är utmaningarna för att nå klimatmålen? Kommer vi ens att nå dem? Och vad är det viktigaste vi behöver göra härnäst för att arbeta i rätt riktning. Frågorna ställdes till ett antal personer i transportbra...

  2022-07-05
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Sida 1 av 7
  1 2 3 7