Resvanor

  Majoriteten vill satsa på hållbart!

  Sedan länge har forskare och experter vetat vad som krävs för en hållbar utveckling för mobilitet och transporter. En klar majoritet av befolkningen i Sverige är också positiva till en klimatomställning. Nu fin...

  2024-04-10
  Human mobilitet
  Värdeskapande digitalisering
  Resvanor
  Bussbanner använd vid Umeå kommuns resvaneundersökning 2022

  Rekordmånga deltagare i Umeås stora resvaneundersökning

  Umeå kommun har lyckats nå de bästa svarsfrekvenserna någonsin för en resvaneundersökning med appen TravelVu. För att nå dit har Umeå kommun arbetat mycket strategiskt med kommunikationen. De har använt många o...

  2022-11-15
  Human mobilitet
  Resvanor
  Travelvu heatmapp - skapad genom en appbaserad resvaneundersökning

  5 tips för effektiva resvaneundersökningar

  Hur har pandemin förändrat våra resvanor? Det funderar många kommuner över idag. Flera kommuner planerar därför att göra resvaneundersökningar i år. Hur gör man då på bästa sätt sin resvaneundersökning? Våra ex...

  2022-03-08
  Human mobilitet
  Resvanor
  TravelVU antal resor per person och dag f- ärdmedel

  TravelVu visar hur våra resor förändrats under pandemin

  Trivector har med hjälp av appen TravelVu samlat in detaljerade data om vårt resande före och under pandemin. Data visar att vi reser nästan hälften så långt nu. Kollektivtrafikresorna har minskat rejält och bi...

  2021-04-28
  Okategoriserad
  Resvanor
  Styrmedel & ekonomi
  Parkeringskaos i naturen

  Åtgärder på gång för att minska bilkaoset i naturen

  Under flera år har intresset för att besöka våra naturområden ökat stadigt. Under coronapandemin har ökningen varit närmast extrem, vilket lett till kraftigt ökade trafikvolymer och parkeringsproblem i känsliga...

  2021-03-26
  Okategoriserad
  Miljö & Buller
  Mobility Management
  Resvanor
  cykling ärende under corona

  Resvanor under corona – fler cyklar på fritiden

  Vi fortsätter att med hjälp av TravelVu undersöka hur våra resvanor förändras av coronapandemin. Studien visar att vi följer restriktionerna. Under hösten har vi rest kortare sträckor än vi gjorde i somras. Cyk...

  2020-11-19
  Okategoriserad
  Resvanor
  cykelkm per per o dag jämförelse 201014

  Våra resvanor under corona – Cyklingen ökar

  De restriktioner och riktlinjer som infördes i Sverige i mitten av mars gav direkt effekter på resandet som var så omfattande och tydliga att de var uppenbara för alla och en var. På vägarna minskade bilköer, k...

  2020-10-15
  Okategoriserad
  Resvanor