Data insights

  Med bättre resvanedata är det lättare att ta bra beslut. Här kartbild som visar cykeldata, cykelplanering

  Bli smartare med bättre resvanedata

  Omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle kräver kunskap. Kunskap om människorna som lever och reser i transportsystemet. Ett steg mot bättre förståelse är att få tillgång till resvanedata om olika...

  2023-06-13
  Värdeskapande digitalisering
  Data insights