Delad mobilitet

  Vad händer med mobiliteten framöver?

  Vad kommer att hända med samhällsutvecklingen framöver, och hur kommer det att påverka vårt resande och våra transporter? Vi har aldrig under de senaste 80 åren stått inför en mer osäker framtid än nu. Christer...

  2022-12-20
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Delad mobilitet
  Digital transformation
  Elektrifiering & fossilfria fordonsflottor
  Trave med böcker, titeln är Rikare grannskap

  Ny bok: Rikare grannskap

  Nu kan du beställa boken Rikare grannskap. Boken bygger på ett projekt där vi undersökt hur nya mobilitetstjänster kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på parkeringsytor i bildominerade bost...

  2022-11-29
  Samskapad stadsutveckling
  Delad mobilitet

  EC2B lanserar egen programvara med uppkopplade digitala lås

  Nu lanserar EC2B sin egen programvara med tillhörande app, som gör det enklare för fler att resa hållbart genom att dela fordon med varandra. Det blir enklare att söka, boka och betala för den mobilitetstjänst ...

  2022-10-05
  Värdeskapande digitalisering
  Delad mobilitet
  elscooter i trafiken en solig morgon - en del i kluster för mikromobilitet i Göteborgsregionen

  Kluster för mikromobilitet skapas i Göteborgsregionen

  Mikromobilitet är en växande bransch som skapar både jobb och sysselsättning. Business Region Göteborg drar nu i trådarna för att bilda ett kluster för mikromobilitet i Göteborgsregionen. Genom att skapa en väl...

  2022-10-03
  Robusta transportsystem
  Delad mobilitet
  Kollektivtrafik i staden
  Rikare grannskap - förslag på stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar för Grimsta. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/Andreu Taberner

  Mer grönska och mindre asfalt i befintliga bostadsområden

  I nya stadsdelar är det ofta fokus på attraktiva och gröna miljöer, närhet till kollektivtrafik och att det ska vara lätt att gå och cykla. Det är bra, men hur gör vi med alla de bostadsområden som redan finns?...

  2022-09-28
  Samskapad stadsutveckling
  Delad mobilitet
  Fastighetsutveckling

  Ökad bilpoolsanvändning med hjälp av nudging

  Mobilitetstjänster, såsom bilpool och cykelpool, placerade i nära anslutning till användarnas bostad har potential att skapa attraktiva alternativ till egen bil. En erfarenhet från tidigare genomförda insatser ...

  2022-06-22
  Human mobilitet
  Delad mobilitet
  Mobility Management
  flygbild över Örnsberg, Stockholm

  Mobilitetsprogram tar hållbar mobilitet till ny nivå i Örnsberg

  I Örnsbergs industriområde i Sydvästra Stockholm planeras ca 1 400 nya bostäder. För området har ett nyskapande mobilitetprogram med fokus på hållbar mobilitet tagits fram. Detta innebär att nya och befintliga ...

  2022-06-21
  Samskapad stadsutveckling
  Delad mobilitet
  Parkering
  Mobilitetshus Stuttgart

  Erbjudande: Kunskapsöversikt Mobilitetshus

  Mobilitetshus lyfts i allt fler sammanhang som lösningen för samordning av parkering och mobilitetstjänster på områdesnivå och som en viktig pusselbit för hållbar stadsutveckling. Det saknas en definition av va...

  2022-05-23
  Samskapad stadsutveckling
  Delad mobilitet
  Parkering

  Mobilitetshubbar – en djupdykning i framtidens resande

  Vad är egentligen en ”mobilitetshubb” och på vilket sätt kan den göra nytta? Mobilitetsexperten och Trivector Traffics grundare Christer Ljungberg fördjupar sig i en artikel i Di Mobilitet i ett av 2021 års nyo...

  2022-03-02
  Samskapad stadsutveckling
  Delad mobilitet
  Parkering
  Sida 1 av 3
  1 2 3