Infrastruktur & fysisk planering

  Så kan regionala planer bidra till ett transporteffektivt samhälle

  Ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, lastbilstrafik och flygresande är en förutsättning för en hållbar och robust klimatomställning av transportsektorn. Men vad innebär en sådan omställning för...

  2023-11-29
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Klimatomställning
  Transporteffektivt samhälle

  Skellefteå satsar på hållbar stadsomvandling

  I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Kommunen har tagit fram en utvecklingsstrategi med målsättning att bli 100 000 invånare år 2040, vilket innebär 25 000 fler än id...

  2023-10-16
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Månniskor som gå ombord på tåg. En åtgärdsvalsstudie undersöker tillgängligheten med kollektivtrafik i Södertälje.

  Ny studie: Hur öka kollektivtrafikresandet i Södertälje?

  Trafikverket utreder nu hur man kan skapa en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik till viktiga målpunkter i Södertälje. De vill hitta de åtgärder som gör det möjligt att nå Region Stockholms högt satta må...

  2023-04-28
  Attraktiv kollektivtrafik
  Infrastruktur & fysisk planering

  Betänkande vill se mer transporteffektivitet i Plan- och bygglagen

  Nyligen presenterade utredningen Samordning för bostadsbyggande under ledning av Johan Edstav betänkandet ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” (SOU 2021:23). I betänkandet finns flera förslag som om de ...

  2021-04-28
  Samskapad stadsutveckling
  Infrastruktur & fysisk planering
  Styrmedel & ekonomi
  Motorväg

  Svårt för kommuner att säga nej till vägutbyggnader

  Planeringen av bebyggelse har stor betydelse för hur vi reser. Kommunerna är medvetna om detta. Därför finns stöd i översiktsplanerna för att ny bebyggelse ska lokaliseras till goda cykel- eller kollektivtrafik...

  2020-08-24
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Styrmedel & ekonomi