Framtidssäkrad samhällsplanering

  Skellefteå satsar på hållbar stadsomvandling

  I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Kommunen har tagit fram en utvecklingsstrategi med målsättning att bli 100 000 invånare år 2040, vilket innebär 25 000 fler än id...

  2023-10-16
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Ny metod gör det lättare att bedöma infrastrukturåtgärder, såsom värdet av ny gång- och cykelbana.

  Ny metod för att tidigt bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta

  Vi har tillsammans med Region Uppsala utvecklat en nyskapande metod för att tidigt kunna bedöma infrastrukturåtgärders regionala nytta. Syftet med metoden är att enkelt och transparent bedöma potentialen för ol...

  2023-09-27
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Klimatomställning
  Man med cykel står på perrong och väntar på att tågens dörrar ska öppnas och han kan gå på.

  Vägen till transporteffektivitet går via arena för gemensam planering

  Nuvarande transportplanering som utgår från att vi når klimatmålen genom elektrifiering och en övergång till förnybar energi, skapar målkonflikter och rekyleffekter genom inducerad trafik, stadsutglesning och f...

  2023-06-30
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Styrmedel & ekonomi
  Sida 1 av 4
  1 2 3 4