Framtidssäkrad samhällsplanering

  Så kan regionala planer bidra till ett transporteffektivt samhälle

  Ett transporteffektivt samhälle med mindre biltrafik, lastbilstrafik och flygresande är en förutsättning för en hållbar och robust klimatomställning av transportsektorn. Men vad innebär en sådan omställning för...

  2023-11-29
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Klimatomställning
  Transporteffektivt samhälle

  Dags att påbörja arbetet med de regionala infrastrukturplanerna

  Det finns mycket att vinna på att ligga ett steg före i planeringen. Genom att ta fram bra underlag och staka ut riktningen i god tid kan infrastrukturplaneringen användas ännu mer strategiskt för att nå region...

  2023-11-22
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Miljö & Buller
  Styrmedel & ekonomi

  Skellefteå satsar på hållbar stadsomvandling

  I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Kommunen har tagit fram en utvecklingsstrategi med målsättning att bli 100 000 invånare år 2040, vilket innebär 25 000 fler än id...

  2023-10-16
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Infrastruktur & fysisk planering
  Sida 1 av 4
  1 2 3 4