Kollektivtrafik i staden

  spårväg i uppsala

  Uppsala ska växa med spårväg

  Uppsala, Sveriges fjärde största stad, ska växa åt sydöst. När de sydöstra stadsdelarna studerades i arbetet med översiktsplanen uppkom ett behov av att utreda vilken typ av kollektivtrafik som är mest lämplig....

  2023-11-27
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Lunds spårväg - ett exempel på framtidssäkrad samhällsplanering.

  Nytt white paper: Spårfaktorn finns

  Nu kan du ladda ner vårt nya white paper som beskriver kunskapsläget när det gäller spårfaktorn för resande. Spårfaktorn kan beskrivas som effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarand...

  2023-08-14
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Regional kollektivtrafik

  Spårfaktorn tydlig i Göteborg

  I områden med spårväg i Göteborg reser invånarna betydligt mer med kollektivtrafik än i områden som trafikeras med busstrafik. En ny studie visar att benägenheten att resa kollektivt är 15-25 procent större i d...

  2023-04-20
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Elektrisk buss

  Elektrisk och innovativ BRT för gröna städer

  Ett nytt, spännande forskningsprojekt om högklassiga busslinjer i Europa har nyligen sjösatts. Projektet går under namnet EBRT2030 – European Bus Rapid Transit of 2030 och syftar till att utveckla och testa näs...

  2023-03-15
  Attraktiv kollektivtrafik
  Kollektivtrafik i staden
  Sida 1 av 5
  1 2 3 5