Styrmedel & ekonomi

  Dags att påbörja arbetet med de regionala infrastrukturplanerna

  Det finns mycket att vinna på att ligga ett steg före i planeringen. Genom att ta fram bra underlag och staka ut riktningen i god tid kan infrastrukturplaneringen användas ännu mer strategiskt för att nå region...

  2023-11-22
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Miljö & Buller
  Styrmedel & ekonomi
  trafikljus

  Fullt genomslag för fyrstegsprincipen

  Fyrstegsprincipen har funnits i över 20 år som angreppssätt för god resurshushållning och för att åtgärder i transportsystemet ska bidra till hållbar samhällsutveckling. Trots det har fyrstegsprincipen ännu int...

  2021-05-24
  Okategoriserad
  Forskning
  Styrmedel & ekonomi
  TravelVU antal resor per person och dag f- ärdmedel

  TravelVu visar hur våra resor förändrats under pandemin

  Trivector har med hjälp av appen TravelVu samlat in detaljerade data om vårt resande före och under pandemin. Data visar att vi reser nästan hälften så långt nu. Kollektivtrafikresorna har minskat rejält och bi...

  2021-04-28
  Okategoriserad
  Resvanor
  Styrmedel & ekonomi

  Betänkande vill se mer transporteffektivitet i Plan- och bygglagen

  Nyligen presenterade utredningen Samordning för bostadsbyggande under ledning av Johan Edstav betänkandet ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” (SOU 2021:23). I betänkandet finns flera förslag som om de ...

  2021-04-28
  Samskapad stadsutveckling
  Infrastruktur & fysisk planering
  Styrmedel & ekonomi

  Stor potential att använda cykeln mer på fritiden

  Fritidsresor (alla resor som inte är arbets- eller skolresor) står för 60 procent av det totala antalet resor som utförs i Stockholms län. Av alla dessa resor sker endast 6 procent med cykel. Det kan jämföras m...

  2021-01-25
  Okategoriserad
  Cykel
  Styrmedel & ekonomi

  Äldre vill cykla mer!

  SAFER-projektet ”Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande” som vi deltagit i är nu avslutat. Resultaten visar att många äldre som är vana vid att cykla gärna vill fortsätta cykla, inte minst för hälsa...

  2020-10-20
  Okategoriserad
  Cykel
  Styrmedel & ekonomi
  Sida 1 av 4
  1 2 3 4