Styrmedel & ekonomi

  Man med cykel står på perrong och väntar på att tågens dörrar ska öppnas och han kan gå på.

  Vägen till transporteffektivitet går via arena för gemensam planering

  Nuvarande transportplanering som utgår från att vi når klimatmålen genom elektrifiering och en övergång till förnybar energi, skapar målkonflikter och rekyleffekter genom inducerad trafik, stadsutglesning och f...

  2023-06-30
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatomställning
  Styrmedel & ekonomi
  trafikljus

  Fullt genomslag för fyrstegsprincipen

  Fyrstegsprincipen har funnits i över 20 år som angreppssätt för god resurshushållning och för att åtgärder i transportsystemet ska bidra till hållbar samhällsutveckling. Trots det har fyrstegsprincipen ännu int...

  2021-05-24
  Hållbara transporter
  Forskning
  Styrmedel & ekonomi
  TravelVU antal resor per person och dag f- ärdmedel

  TravelVu visar hur våra resor förändrats under pandemin

  Trivector har med hjälp av appen TravelVu samlat in detaljerade data om vårt resande före och under pandemin. Data visar att vi reser nästan hälften så långt nu. Kollektivtrafikresorna har minskat rejält och bi...

  2021-04-28
  Hållbara transporter
  Resvanor
  Styrmedel & ekonomi

  Betänkande vill se mer transporteffektivitet i Plan- och bygglagen

  Nyligen presenterade utredningen Samordning för bostadsbyggande under ledning av Johan Edstav betänkandet ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” (SOU 2021:23). I betänkandet finns flera förslag som om de ...

  2021-04-28
  Samskapad stadsutveckling
  Infrastruktur & fysisk planering
  Styrmedel & ekonomi

  Stor potential att använda cykeln mer på fritiden

  Fritidsresor (alla resor som inte är arbets- eller skolresor) står för 60 procent av det totala antalet resor som utförs i Stockholms län. Av alla dessa resor sker endast 6 procent med cykel. Det kan jämföras m...

  2021-01-25
  Hållbara transporter
  Cykel
  Styrmedel & ekonomi

  Äldre vill cykla mer!

  SAFER-projektet ”Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande” som vi deltagit i är nu avslutat. Resultaten visar att många äldre som är vana vid att cykla gärna vill fortsätta cykla, inte minst för hälsa...

  2020-10-20
  Hållbara transporter
  Cykel
  Styrmedel & ekonomi
  Sida 1 av 4
  1 2 3 4