Nytt white paper: Effekten av externa stationslägen jämfört med centrala

2023-09-22
Attraktiv kollektivtrafik
Kollektivtrafik i staden

Det planeras flera nya järnvägssträckningar i Sverige, där stationsplaceringarna inte alltid är givna. Nu kan du ta del av ett nyskrivet white paper där du får mer kunskap om externa stationsetableringar, viktig kunskap för att kunna fatta rätt beslut om lokaliseringarna. Författare till detta white paper är vår kollektivtrafikexpert, Mats Améen, som har mångårig erfarenhet inom järnvägsområdet.

Bildtext: Den externa stationen i Landskrona är en av dem som fungerar bäst, främst tack vare en bra stationspendel till centrum.

De senaste 25 åren har många nya järnvägar byggts i både Sverige och utlandet. I flera fall har nya stationer anlagts utanför tätorterna. När det nu gått några år börjar det gå att utvärdera effekterna av externa stationer jämfört med centrala, som tidigare varit standardlösningen.

”Utifrån den här studien kan det konstateras att externa stationslägen generellt innebär stora nackdelar och i de flesta fall bör undvikas”, berättar Mats Améen.

Slutsatser som kan dras av de senaste 25 årens externa stationsetableringar i Sverige är att:

  • Bebyggelseutvecklingen ofta gått långsammare än planerat och att planerna i flera fall har fått revideras eller skalas ner.
  • Resandet till externa stationer i genomsnitt blir cirka 30 % lägre än för centrala stationer.
  • Färdmedelsandelen ser väsentligt annorlunda ut till och från externa stationer jämfört med centrala. Bilandelen är nästan alltid mycket högre och gångandelen lägre.
  • Stationslokaliseringen har dessutom negativ påverkan på regionalisering, tillgänglighet, miljö och folkhälsa.

Mer information

Beställ white paper: Effekten av externa stationslägen jämfört med centrala

Välkommen att kontakta Mats Améen, 010-456 56 29.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa attraktiv kollektivtrafik.