Nytt white paper: Spårfaktorn finns

2023-08-14
Attraktiv kollektivtrafik
Kollektivtrafik i staden
Regional kollektivtrafik

Nu kan du ladda ner vårt nya white paper som beskriver kunskapsläget när det gäller spårfaktorn för resande. Spårfaktorn kan beskrivas som effekten av spårvägs- eller tågtrafik som inte uppkommer vid motsvarande satsningar på buss, förutsatt att restider, turtäthet, gångavstånd med mera är lika.

Lunds spårväg - ett exempel på framtidssäkrad samhällsplanering.

Det finns flera vetenskapliga artiklar om förekomst och storlek av spårfaktor (tåg, tunnelbana, spårväg etc.) och de gäller huvudsakligen den momentana (dvs kortsiktiga) effekten eller nivån på resandet med spårtrafik jämfört med buss.

Mats Améen, kollektivtrafikexpert på Trivector Traffic, har gått igenom kunskapsläget och berättar om ett antal svenska exempel på momentan och långsiktig spårfaktor samt direkt och indirekt spårfaktor.

– De flesta studier har kommit fram till att spårfaktorn finns, men att värdet kan variera, berättar Mats.

Ladda ner vårt nya white paper om spårfaktorn. Det finns i två språkversioner, svenska och engelska.

Mer information

Kontakta Mats Améen, kollektivtrafikexpert och författare till detta white paper eller Sebastian Fält, 010- 456 56 15, Affärsområdesansvarig Attraktiv kollektivtrafik.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig skapa attraktiv kollektivtrafik.