Parkeringskaos i naturen

2021-06-18
Framtidssäkrad samhällsplanering
Kundcase
Parkering

Hisnande branter, vidunderlig havsutsikt, grottor, sälar – och parkeringskaos. Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne är mycket populärt och väl värt att besöka. Under några år har Länsstyrelsen dock oroat sig över det stora besökstrycket. Så kom corona-restriktionerna och svenskarnas friluftsintresse exploderade. Nu agerar Länsstyrelsen för att välkomna besökare, men begränsa antalet bilar.

parkeringskaos i naturen

Kullabergs naturreservat, i nordvästra Skåne, är en av Skånes större sevärdheter. Ofta kommer fler än 600 000 besökare om året. På senare år har besökstalen ökat med 6-7 procent per år. År 2020 var dock inget vanligt år. Trots färre utländska turister än vanligt, så ökade antalet besökare med hela 61 procent jämfört med 2019. Antalet bilar ökade under samma period med 30 procent. De allra flesta besökarna var förstagångsbesökare på Kullaberg, nästan alla var svenskar, många från Skåne. Det kom också fler nyanlända svenskar än tidigare och fler naturovana.
– Vi är jätteglada för det stora intresset för vårt vackra Kullaberg. Samtidigt är vi bekymrade över hur vi ska klara att hantera alla besökare, berättar Daniel Åberg, platschef på Kullabergs naturreservat. Redan före pandemin hade vi börjat fundera över hur vi ska agera för att minska trängsel och parkeringskaos. Sedan coronarestriktionerna kom har det blivit akut.
Det stora antalet besökare leder till hårt tryck på parkeringar, trängsel på vägen samt ökad nedskräpning.
– Vi har ställt oss frågan om hur många besökare naturen tål och kommit fram till att med hållbara leder och god information klarar vi många besökare. Vi har dock inte kapacitet för alla bilar, berättar Daniel.

Trångt på vägen

Idag finns bara en enda väg till Kullabergs naturreservat och den går genom Mölle by. Vägen är smal och saknar plats för oskyddade trafikanter. Belastningen på vägen och parkeringsplatserna är hård. Som mest var där 2500 bilar på en dag i somras. Samtidigt finns det knappt något alternativ till att resa dit med egen bil.
Länsstyrelsen i Skåne arbetar nu för fullt med en rad möjliga lösningar. Flera av förslagen kommer från Trivector.

  • Ny stor parkering i Mölle by. Där ska det finnas cykeluthyrning och skyltar med information om olika vandringsleder. Från parkeringen ska det gå shuttle-buss till naturreservatet.
  • Göra de vandringsstigar som leder ut på halvön tydligare och lättare att hitta.
  • Diskussioner med Skånetrafiken om att utöka kollektivtrafiken i området.
  • Göra ett par av de befintliga parkeringsplatserna större och märka ut dem tydligare
  • Sätta upp räcken längs med vägen och införa förbud mot att parkera utanför parkeringsplatserna.

I förslaget finns också parkeringsavgift på parkeringsplatserna i naturreservatet på 20 kr i timmen eller 50-60 kr per dag.
– Jag tror mycket på parkeringsavgifter, speciellt efter att vi utvecklat andra alternativa sätt att komma dit, säger Daniel. Det är dock Naturvårdsverket som äger frågan. De arbetar nu för att hitta en gemensam lösning för alla svenska nationalparker och har därför inte satt ner foten ännu.

Hållbara stigar

Från experter på att bygga mountainbike-leder har personalen på Kullaberg lärt sig hur de kan anlägga leder och stigar som tål riktigt hög belastning. Det gäller att begränsa lutningen genom att leda stigen i serpentiner och att undvika att dra stigar genom vattenstråk. Det ska också vara rätt underlag.
– I år är det Friluftslivets år. Därför har vi fått extra pengar från Naturvårdsverket som vi bland annat vill använda för att förbättra våra leder, berättar Daniel.

Information om alternativ

Lika viktigt som att förbättra infrastrukturen är det att satsa på bra information, menar Daniel. Han tänker på realtidsinformation som visar när det är besökstoppar och när det är färre besökare, hur belastningen på vägen ser ut just nu och hur många lediga parkeringsplatser det finns. Det är också viktigt att informera om olika sätt att resa till naturreservatet och vad de kostar.
– Vi kommer satsa extra på att ge god information vid parkeringsplatserna, gärna med naturinformatörer. De är ofta mer effektiva än skyltar, säger Daniel.
– Vi vill också berätta om andra naturområden i närheten som är mindre välbesökta.

Samarbete ger effekt

Sedan flera år tillbaka samarbetar Kullabergs naturreservat med andra nationalparker och naturreservat, både i Skåne, Sverige och utomlands.
– Det senaste året har samarbetet blivit mer intensivt. Vi delar kunskap och erfarenheter med varandra. Från våra diskussioner ser jag att det finns ett samband mellan besöksavgift och god service. Det är också tydligt att det fungerar bäst när nationalparken eller naturreservatet har ett nära samarbete med kommunen och närliggande företag såsom caféer och cykeluthyrning, säger Daniel.
Följdaktligt så har Kullabergs naturreservat en tät dialog med Höganäs kommun, Skånetrafiken, Trafikverket, Naturvårdsverket och företag i omgivningen. I diskussionerna använder de ofta förslagen de fått från Trivector.
– De är till stor hjälp, säger Daniel. Vi behöver agera snabbt för att klara att hantera alla dem som vill komma hit.
– Även om antalet besökare troligen sjunker när pandemin klingar av, tror jag att det kommer fortsätta att vara fler besökare än det var före corona. Det är så många nya människor som upptäckt naturen och friluftslivet det senaste året. Fast kanske börjar vi så småningom sprida ut oss mer, till fler naturområden och över året? ☐

 

Mer information

Artikeln kommer från Trivectors magasin 2038 vårsommaren 2021.

Den 11 maj gav vi ett webbinarium på samma tema. Se inspelningen: ”Resor till natur och besöksmål – från kaos till hållbart”.

Vill du veta mer om resor till natur och besöksmål, kontakta Karin Neergaard, Malin Mårtensson, som bland annat arbetat med resor till Kullabergs naturreservat, eller Caroline Mattson, som arbetat med andra besöksmål.