Skellefteå satsar på hållbar stadsomvandling

2023-10-16
Framtidssäkrad samhällsplanering
Infrastruktur & fysisk planering

I Skellefteå pågår just nu en av de största samhällsomvandlingarna i modern tid. Kommunen har tagit fram en utvecklingsstrategi med målsättning att bli 100 000 invånare år 2040, vilket innebär 25 000 fler än idag. Etableringen av Northvolt batterifabrik och flera andra projekt inom den gröna omställningen påverkar utvecklingen.

Fotograf: Patrick Degerman

Skellefteå kommun möter denna omvandling genom ett fokus på hållbarhet. Staden förtätas genom att lägre och högre bebyggelse får samsas. Flöden intensifieras och förändras, bilarna får allt mindre plats till fördel för de cyklande och gående.

”Just nu är Skellefteå Sveriges största stad utan spårbunden persontrafik. Detta förändras när Norrbotniabanan byggs. De första persontågen är planerade att avgå från stadskärnan år 2030. Inför det ska Skellefteå kommun tillsammans med Trafikverket skapa en helhetslösning som blir en knutpunkt för lokal, regional och nationell kollektivtrafik, berättar PG Andersson, kollektivtrafikexpert på Trivector Traffic.

Arkitekttävling gällande Skellefteås nya resecentrum

Områdets komplexitet och projektets höga ambitionsnivå gör att Skellefteå kommun vill ta hjälp och få in nya idéer för denna mångfacetterade stadsbyggnadsuppgift genom en arkitekttävling för stadens resecentrum. Tävlingen görs i samarbete med Sveriges Arkitekter och Trafikverket är nära samarbetspartner.

PG Andersson, kollektivtrafikexpert på Trivector Traffic, har blivit inbjuden att sitta i juryn i samband med arkitekttävlingen.

”Det är både hedrande och spännande att få vara med och bidra med mina expertkunskaper i bedömningen av tävlingsbidragen för detta viktiga resecentrum”, säger PG.

Skellefteå resecentrum kommer att bli en viktig entré till staden och får ett eget symboliskt värde utifrån möjligheterna som skapas med en ökad mobilitet och hållbart resande.

I nuläget får inte PG berätta mer om vad hans roll i juryn innebär. Vi återkommer med en uppdatering om hur arbetet har gått i en uppföljande nyhet.

Mer information

Välkommen att kontakta PG Andersson, 010-456 56 04.

Skellefteå växer i rekordfart