Vad händer med mobiliteten framöver?

2022-12-20
Framtidssäkrad samhällsplanering
Delad mobilitet
Digital transformation
Elektrifiering & fossilfria fordonsflottor

Vad kommer att hända med samhällsutvecklingen framöver, och hur kommer det att påverka vårt resande och våra transporter? Vi har aldrig under de senaste 80 åren stått inför en mer osäker framtid än nu. Christer Ljungberg, grundare och senior advisor på Trivector Traffic skriver framtidsspaning i Di Mobilitet.

De områden som kommer att påverka utvecklingen är bland annat de-globaliseringen, digitaliseringen, pandemieffekten, elektrifieringen, klimatet, energikrisen, kriget i Ukraina, fraktkrisen, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Som var och en ger betydande förändringar i vårt sätt att leva och resa och som tillsammans ger effekter som man kommer att få läsa om i framtidens historieböcker.

Ser man på det i ett större perspektiv så har vi nu en allt mer tydlig deglobalisering. Och det är förmodligen en utveckling som kommer att hålla i sig. Den faktor som påverkat detta mest är automatiseringen. Automatiseringen minskade fördelarna med tillverkning i låglöneländer. Begreppet återindustrialisering används på många håll i Europa. Två års pandemi ändrade globaliseringen ännu mer. Och med Rysslands krig mot Ukraina blev det än mer tydligt att delar av globaliseringen avstannade. Restriktionerna mot Ryssland är ett exempel. Och detta har påverkat de långväga transporterna.

Samtidigt kan vi se att många av de utmaningar vi står inför är transnationella. Klimatförändringar, kriminalitet, terror osv bryr sig inte om några gränser. Vi behöver fortsätta samarbeta.

Läs hela framtidsspaningen i DI Mobilitet, signerad Christer Ljungberg grundare och senior advisor på Trivector Traffic.

Mer information

Ta gärna kontakt med Christer Ljungberg, christer.ljungberg@trivector.se, 010-456 56 00