Göteborg och Mölndal får lånecykelsystem i världsklass

2019-03-01
Hållbara transporter
IT i trafiken
Stadsutveckling

Göteborg och Mölndal får nästa år ett nytt lånecykelsystem i staden med många funktioner som ligger i framkant internationellt och där de flesta delar är unika för Sverige. Det nya systemet kommer implementeras våren 2020 och avtalet gäller fram till 2026.

Styr & Ställ lånecykel

Göteborgarna gillar Styr & Ställ, de publika lånecyklar de haft sedan 2010. Men utvecklingen inom detta område går snabbt och medan pedalerna har gått varma så har det kommit fram punkter som kan förbättras. Göteborgs stad och Mölndals kommun har därför med Trivectors hjälp låtit undersöka hur det perfekta lånecykelsystemet för Göteborg kan se ut, och snart så blir det verklighet.

Användarvänligt och med ny teknik

  • Systemet kommer ha smarta cyklar med GPS. Detta innebär att tekniken finns i cykeln och inte i stationen. Tekniken gör det möjligt för dig att låna cykeln via app eller med kort direkt på cykeln och du kan rent tekniskt hämta och lämna cykeln var som helst.
  • Systemet kommer vara stationsbaserat med flexibilitet. Fasta stationer för att hämta och lämna cyklarna ger en förutsägbarhet, ordning och synlighet i staden samtidigt gör den smarta tekniken i cykeln att du kan lämna cykeln på en station som redan är full.
  • Systemet är inte upphandlat som ett reklamavtal utan kommer att finansieras av flera olika inkomstkällor. Det kan vara genom användaravgifter, kommunala medel, sponsorer, reklam- och/eller finansierat med andra lösningar såsom investering i hårdvara (stationer, ställ, cyklar) eller mjukvara. Upphandlingen är gjord i samarbete mellan Göteborg och Mölndal, och är ett bra exempel på kommunövergripande samverkan.
  • Tekniken möjliggör integration med kollektivtrafik och tredjepartsaktörer. Det innebär att biljetter och abonnemang skulle kunna köpas genom samma app eller att Styr & Ställ kan ingå i andra mobilitetstjänster (mobility as a service).
  • Det kommer finnas ekonomiska incitament för att leverantör/operatör ska göra ett så bra arbete som möjligt under hela avtalstiden.
  • Det kommer vara möjligt för Göteborgs stad och Mölndals kommun att följa GPS-rörelser från cyklar vilket tjänstemännen sedan kan använda i stads- och trafikplaneringen. Vissa data kommer även göras tillgänglig i öppen API vilket gör att externa parter kan använda data i digitala tjänster.

Målet är att det nya lånecykelsystemet ska vara riktigt attraktivt för invånare och besökare i staden. Systemet ska vara en given valmöjlighet för att färdas hållbart i staden. Det ska vara pålitligt, flexibelt och enkelt att använda. Och det ska bidra till bilden av Göteborg och Mölndal som cykelvänliga städer.

Mer information

Läs mer om Styr & Ställ.

Läs mer om Mobilitetstjänster.

Vill du veta mer, kontakta gärna Axel Persson, Axel.persson@trivector.se ,010-456 56 26 eller Caroline Mattsson, caroline.mattsson@trivector.se ,010-456 56 43.