Nytt white paper om regional kollektivtrafikplanering

2023-01-31
Hållbara transporter
Kollektiva transporter

Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. I många planeringssituationer behöver medborgarnas olika preferenser och behov vägas mot varandra, vilket i slutändan innebär avvägningar mellan olika övergripande mål för kollektivtrafiken. Dessa avvägningar kan vara betydligt mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i debatter och utvärderingar. Det är därför viktigt att beakta effekter bortom de mest uppenbara sambanden.

hållplats för regional kollektivtrafik på landsbygden

Joel Hansson, som 2022 doktorerade i regional kollektivtrafikplanering, har skrivit ihop ett white paper om de viktigaste lärdomarna från sin forskning. Detta white paper innehåller både korta beskrivningar av olika studier av regional kollektivtrafik och konkreta rekommendationer.

Ladda ner vårt white paper om regional kollektivtrafikplanering!

Se inspelningen av vårt webbinarium om regional kollektivtrafikplanering: Snabbt eller rättvist – kollektivtrafikplanering på landsbygden, 10 nov 2022

Mer information

För mer information, kontakta Joel Hansson, 010-456 56 17.