Aktiva barn – välmående elever

2023-11-20
Human mobilitet
Aktiv mobilitet

Att fysisk aktivitet främjar välbefinnande och prestation känner vi alla till, men utvecklingen går i fel riktning. Andelen inaktiva barn har ökat markant de senaste 30 åren i Sverige och allt färre barn går eller cyklar till skolan. Många pilotprojekt har testats för att ändra på detta med relativt goda resultat och ökat aktivt skolresande, men de långsiktiga effekterna uteblir ofta.

barn med ryggsäck som cyklar till skolan

Under hösten har vi på Trivetor Traffic och Innovation Skåne startat ett 3-årigt Vinnovaprojekt för aktiva skolresor. Syftet? Att genom systeminnovation skapa varaktig förändring på det aktiva skolresandet. Tillsammans med fyra skolor i Skåne arbetar vi på att utveckla en metod som involverar olika aktörer, från kommun och skola, föräldrar och andra lösningsägare för att säkerställa ett långsiktigt engagemang.

Vi är stolta över att driva detta projekt och ser fram emot att skapa en positiv inverkan på barns liv och skolprestationer. Följ med oss på resan mot aktiv mobilitet och hållbara skoltransporter!

Mer formation

Läs mer om projektet här.

Vill du veta mer om projektet kontakta Malin Mårtensson, 010-456 56 35 och är du intresserad av hur vi jobbar med aktiv mobilitet mer generellt kontakta Sara Boije af Gennäs, 010-456 56 49.