Framgången med TravelVu: Skellefteås explosiva tillväxt får kraft av resvaneundersökning

2023-09-08
Human mobilitet
Resvanor

I takt med att Skellefteå kommun växer i rekordfart behöver kommunens planerare ligga i framkant. Under hösten 2023 har kommunen därför låtit kartlägga invånarnas resor med hjälp av mobilappen TravelVu.

travelvy app resvanor

Resultatet från undersökningen kommer att utgöra grunden för framtidens trafikplanering och påverka beslut om nya gång- och cykelbanor, förbättringar av busslinjer samt omfattande investeringar i infrastrukturen runt Skellefteå.

Trivector har under hösten 2023 sammanställt de viktigaste resultaten från resvaneundersökningen och Skellefteå kommun har även tillgång till det användarvänliga webbverktyget TravelViewer, vilket möjliggör ytterligare djupgående analyser. 800 individer deltog i denna undersökning och bidrog tillsammans med data från 7 900 resdagar och hela 34 000 enskilda resor. Den totala sträckan som dessa resor täcker motsvarar nio varv runt jorden!

Med TravelVu-data skapar Skellefteås planerare en bättre och mer effektiv framtid för sin växande stad.

Mer information

Läs mer om appen TravelVu eller kontakta Lovisa Indebetou, 010-456 56 05.