70 procent av invånarna i Stockholms län kan cykla till jobbet på under 30 minuter

2019-04-11
Okategoriserad
Social hållbarhet

Med bättre cykel-infrastruktur finns det en stor potential för att öka cyklandet i Stockholms län, visar en ny studie. Studien visar att mer än 70 % av länets invånare skulle kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter om cykling tillåts på alla vägar.

Cykelpotential i Stockholm. Mer än 70 % av länets invånare skulle kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter om cykling tillåts på alla vägar.

Trivector Traffic har på uppdrag av det regionala cykelkansliet på Region Stockholm genomfört en studie som undersöker möjligheterna för länets invånare att cykla till och från arbetet. Resvägen från bostaden till arbetet har undersökts för samtliga förvärvsarbetande i länet. Studien analyserar vilken färdväg som är snabbast och hur lång tid det skulle ta att cykla mellan bostaden och jobbet. Analysen bygger på antagandet att det går att cykla på alla vägar (gångvägar, motorvägar, cykelvägar, bilvägar och i alla tunnlar) samt att det går att hålla en cykelhastighet på 20 km/h.

– Vi vet förstås att det inte går att cykla på alla vägar, men vi vill visa på hur många som skulle kunna cykla till jobbet inom en halvtimme om infrastrukturen för cykling var bättre utbyggd, säger Astrid Michielsen, projektledare på Trivector Traffic.

Resultaten presenteras i en interaktiv karta. I kartan kan man detaljstudera specifika områden i länet med avseende på restid till arbetet. Det går också att zooma in i kartan och se vilka stråk i länet som har störst potential för cykelpendling och hur stora cykelflöden som är möjliga på varje enskild länk i vägnätet.

– Den regionala cykelplanen har som mål att andelen cykelresor ska öka till 20 %, vilket är ett ambitiöst mål. Potentialstudien visar dock att i mer än hälften av alla kommuner bor merparten av invånarna inom 30 minuters cykelavstånd från arbetet, om cykling tillåts på alla vägar. Det är ett cykelavstånd som många pendlare skulle kunna tänka sig, därför finns det mycket att vinna med ökade cykelinvesteringar, säger Astrid Michielsen, Trivector Traffic.

 

Läs mer

Den interaktiva kartan finns på cykelkansliet i Stockholms läns webbplats. Ambitionen är att studien ska fungera som underlag för Trafikverket och länets kommuner i deras arbete med cykling.

Läs mer om Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem eller kontakta konsulterna bakom rapporten: Astrid Michelsen, projektledare,  010-456 56 75 eller Erik Stigell, 010-456 56 79.