Analys av data visar var det är farligast att cykla

2020-09-17
Okategoriserad
Trafiksäkerhet

Nu finns en ny metod för att identifiera de platser och sträckor i staden som är farligast för cyklister. Metoden bygger på jämförelse av data över resor och olyckor. Analysen ger besked om vilka platser som behöver åtgärdas för att minska mängden olyckor.

Metod för att se var det är mest farligt att cykla

Ungefär hälften av alla trafikanter i Sverige som skadas allvarligt är cyklister. De flesta olyckorna är singelolyckor eller olyckor där cyklister blir påkörda av ett motorfordon. Trots nollvisionen, saknas idag ett systematiskt arbete för olyckor som drabbar cyklister.

– Idag har vi bra information om var det sker flest olyckor med cyklister inblandade, men många gånger är detta samma platser som där många cyklister passerar. Lika viktigt är det att veta är vilka platser som är farligast, det vill säga platser med mindre cykeltrafik, men jämförelsevis många och allvarliga olyckor. Fram tills nu har den informationen saknats, berättar Erik Stigell, projektledare för projektet ”Var är det farligt att cykla?”.

Platser med störst risk

Trivector har nu tagit fram en ny metod som tydliggör vilka platser i en stad som är farligast för cyklister och som bör åtgärdas först. Metoden bygger på att olycksdata jämförs med data över var människor cyklar. Metoden har testats på data över cykelresor i Göteborg, där resdata samlats in via crowd sourcing genom appen TravelVU.

– Vår metod fungerade bra i testet. Den gav en tydlig bild av vilka korsningar som är farligast i Göteborg, berättar Erik Stigell.

Viktiga data saknas

En inledande undersökning av datakällor visar att det idag finns många öppna och tillgängliga datakällor, men att det också saknas viktiga data som exempelvis hur breda cykelbanorna är, om fotgängare och cyklister är separerade och om det finns fasta hinder i vägbanan. Med fler tillgängliga data skulle metoden ge ännu bättre stöd i trafiksäkerhetsarbetet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfonden.

Mer information

Läs rapporten: Var är det farligt att cykla?
För mer information, kontakta Erik Stigell, projektledare projektet ”Var är det farligt att cykla?, 010-456 56 79.