Åtgärder på gång för att minska bilkaoset i naturen

2021-03-26
Okategoriserad
Miljö & Buller
Mobility Management
Resvanor

Under flera år har intresset för att besöka våra naturområden ökat stadigt. Under coronapandemin har ökningen varit närmast extrem, vilket lett till kraftigt ökade trafikvolymer och parkeringsproblem i känsliga naturområden. Nu föreslås en rad åtgärder för att hantera situationen.

Parkeringskaos i naturen

Besökare vallfärdar till naturområdena för att njuta av lugn och ro. På grund av den intensiva trafiken möts de i stället av buller, luftföroreningar samt parkeringskaos som bidrar till en osäker miljö för oskyddade trafikanter och risk för att räddningstjänsten inte kommer fram. Länsstyrelsen i Skåne bedömer att intresset för att besöka naturområdena kommer bestå även efter att pandemin släppt sitt tag. De har därför bett Trivector att utreda frågan om parkeringsavgifter – är det möjligt och vad får det för konsekvenser, samt komma med förslag på andra åtgärder för att göra besöksresorna mer hållbara till de mest välbesökta naturområdena Kullabergs naturreservat, Söderåsens nationalpark och Stenshuvud nationalpark.

Åtgärder för att skydda naturen

Förslaget som nu ligger på Länsstyrelsens bord handlar om bättre information till besökarna före och under besöken i syfte att sprida besöken till fler geografiska områden och över tid. Förslaget handlar också om att utveckla och förbättra möjligheterna att nå naturområdena med cykel och kollektivtrafik och tydligare marknadsföra dessa alternativ. Andra åtgärder handlar om att optimera och avgränsa befintliga parkeringsplatser, bemanna dem för att dirigera trafiken och införa förbud mot parkering utanför anvisade parkeringsplatser. För att finansiera dessa åtgärder, föreslås en mindre parkeringsavgift under högsäsong på de större anläggningarna under ett testår. Frågan om parkeringsavgifter har utretts tillsammans med Advokatfirman Delphi. De konstaterar att det är möjligt att införa parkeringsavgifter så länge syftet är att skydda området och besökarna.

Mer information

Vill du veta mer kontakta Karin Neergaard, 010-456 56 16, projektledare för studien.

Du kan också läsa mer om vårt arbete med trafikstrategier.