Elektriska delade självkörande fordon i framtidens transportsystem

2021-10-27
Okategoriserad
Elektrifiering & fossilfria fordonsflottor

Vilken potential har självkörande fordon på trafik och trafikarbete? Hur tänker användare om denna typ av tjänster? Detta är frågor som vi har undersökt i projektet ”Eldsjäl” tillsammans med trafikkontoret i Göteborgs stad, Västtrafik och Malmö universitet/K2. PTV har bidragit med programvaran för att genomföra simuleringarna.

självkörande bil

Ökad förståelse för hur självkörande fordon kan påverka bil- och kollektivtrafiken i Göteborgsområdet

Framtidens fordon kommer vara elektrifierade, automatiserade och delade. Rätt tillämpat kommer dessa fordonskoncept bidra till ett hållbart transportsystem, men de kan också skapa trafikinfarkt. Även om vi ännu inte riktigt vet när dessa fordon kommer trafikera våra gator är det hög tid för samhällsaktörerna att förbereda sig.

– Syftet med projektet är att få en ökad förståelse för hur självkörande fordon kan påverka vårt transportsystem. Detta har vi gjort dels genom simuleringar av olika scenarion, och dels genom djupintervjuer med invånare från Göteborg. Vi är väldigt stolta över att vara det första konsultbolaget som tillsammans med våra projektpartners gör denna typ av studier på den svenska marknaden, berättar Lennart Persson som arbetat i projektet.

Framtidsscenarier med rekommendationer för ett hållbart transportsystem

Inom projektet genomfördes en tillämpad studie, där potentialen för självkörande delade fordon utforskades i Göteborg, Mölndal och Partille. Möjliga framtidsscenarier togs fram, vilka sedan modellerades i programvaran VISUM. Användarstudierna visade att det finns både en hög medvetenhet och positiv attityd gentemot denna typ av fordon.

– Genom att förbereda fem olika scenarion och sedan simulera dessa har vi en djupare förståelse för hur transportsystemet påverkas i bostadsområden, på lederna och i centrala Göteborg. Projektet har gett kunskap om påverkan på trafikarbetet, hur många fordon som krävs, var de hämtar och lämnar samt var de står när de inte används, förklarar projektmedarbetaren Astrid Michielsen.

Projektet visar att självkörande fordon kommer ha en stor påverkan på staden och dess trafiksituation. Om kollektivtrafikresenärer väljer att använda en carshare-lösning får vi en kraftigt ökad trafik, om bilförare däremot använder en rideshare-lösning avlastas transportsystemet. Användarstudier visade på att kollektivtrafikresenärer är mer benägna att testa en rideshare-lösning jämfört med bilförare som hellre använder en carshare-lösning.

Projektet startade januari 2020 och avslutades i oktober 2021. Projektet är finansierat av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Mer information

Välkommen att kontakta Astrid Michielsen, 010- 456 56 75 eller Lennart Persson 010-456 56 03
Slutrapport Eldsjäl
Förstå framtidens transporter idag