Elektroniska körjournaler och ISA – för ökad trafiksäkerhet och hållbarhet

2021-01-26
Okategoriserad
Klimatomställning
Trafiksäkerhet
Verksamheters transporter

Verksamheter som använder elektroniska körjournaler och ISA (Intelligent Speed Adaptation) minskar utsläpp och har en ökad trafiksäkerhet. Detta framkommer i ett nyligen avslutat forskningsprojekt, finansierat av Skyltfonden.

flicka med ballong parkering

Borde finnas i alla verksamheters bilar

– Vi får en ökad trafiksäkerhet som bidrar till måluppfyllnad för hållbarhetsmål genom minskade utsläpp. Elektroniska journaler och ISA är något som borde finnas i alla verksamheters bilar, säger vår medarbetare Nina Hvitlock, konsult hållbara transporter.

Studien avslutades januari 2021. Som underlag till forskningsprojektet har det gjorts en litteraturstudie över tidigare arbeten, intervjustudie och analys av data.

– Vi har lång erfarenhet av att jobba med verksamheters transporter. I samband med dessa uppdrag har vi sett att elektroniska journaler och ISA har god effekt avseende trafiksäkerhet, minskade utsläpp och fordonseffektivisering. Detta ville vi därför utforska närmre för att ta reda på hur pass effektivt det är och varför inte fler verksamheter använder sig av elektroniska körjournaler och ISA? Berättar Nina Hvitlock.

Bidrar till måluppfyllnad på flera plan

En stor mängd data har analyserats – kördata från 4 120 fordon och 352 000 resor.  Den geografiska spridningen i Sverige är stor. Det är ISA med auditiv feedback (ljudsignaler vid hastighetsöverträdelser) som har studerats.

Intervjustudien angående attityder kring ISA visar att medarbetare, fack/HR, politik och ledning generellt är positiva till ISA.

– Fordonsanvändarna säger att den omedelbara feedbacken som ISA ger ökar deras hastighetsefterlevnad, säger Nina Hvitlock.

Resultatet av studien visar att ISA i kombination med elektroniska körjournaler bidrar till:

  • Minskade genomsnittliga hastigheter
  • Minskade hastighetsvariationer
  • Högre hastighetsefterlevnad
  • Lägre energiåtgång vid framdrift

Analysen innefattar:

  • Medel- och maxhastigheter
  • Hastighetsspridning
  • Andel av körsträckorna som hastighetsöverträdelser sker, inklusive storlek på överträdelsen

Mer information

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan använda elektroniska körjournaler och ISA? Välkommen att kontakta Nina Hvitlock, nina.hvitlock@trivector.se, 010-456 56 20

Ta del av rapporten: Elektroniska körjournaler och ISA – effekter och potential inom trafiksäkerhet

Skyltfonden – för trafiksäkerhet

Elektroniska körjournaler: Automatiserade system i fordon som registrerar och för statistik över enskilda resor.
ISA: Intelligent stöd för hastighetsanpassning, eng. Intelligent Speed Adaptation